NRK

#

#nrksommer

Les mer
start_background
start_background
start_background
start_background
eriksen

Forord ved kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

NRK der du er

NRKs samfunns­oppdrag hviler på tre grunnpi­larer. NRK skal understøtte og styrke demo­kratiet. NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur. Og NRK skal være allment tilgjengelig. Det siste er en forut­setning for å lykkes med de to første.

Tilgjengelig­heten til medie­innhold forandrer seg nærmest fra måned til måned. Valgmulig­hetene er grenseløse i bokstavelig forstand. Du kan velge selv hvilket innhold du vil bruke tid på, og når og hvor du vil bruke det.

Skal vi forstå de endringer som er i ferd med å skje, er det nødvendig å legge merke til medie­vanene hos de aller yngste. NRK har et særlig ansvar for å tilby innhold til barn. Gjennom tv-universet NRK Super har NRK bygget opp et sterkt alternativ til kommer­sielt internasjonalt barne­innhold på tv. NRK Super tar utgangs­punkt i norske barns virkelighet og språk, og er fortsatt et viktig samlings­sted for barn og foreldre. Men da NRK Super lanserte den populære serien «Karsten og Petra» i 2013, opplevde vi for første gang at serien hadde flere seere i barnas nett-tv enn på vanlig tv. Det samme gjentok seg med advents­serien «Jul i Svingen». Dette illustrerer med all tydelighet: Skal NRK løse samfunns­oppdraget, må vi være der publikum er.

Foran Stortingsvalget i 2013 satte NRK seg høye mål. Vi ville skape økt interesse for og et sterkere engasjement knyttet til valget, særlig blant unge velgere. Og vi ville bidra til å øke valgopp­slutningen. NRK valgte tre hovedgrep for å nå disse målene. Vi ville være tydelig til stede på alle medieplattformer. Vi ville være i dialog med dere som bruker NRK. Og vi ville ta hele sjanger­bredden i bruk. Det å stimulere til samfunns­debatt og skape engasjement knyttet til demokratiske valg, er blant de viktigste oppgavene for en allmennkring­kaster. Men det nytter lite å ha høye ambi­sjoner for samfunns­debatten hvis folk er et annet sted. Hver dag bygger vi relasjoner til vårt publikum gjennom nyhets­formidling, oppdatering og fordypning men også gjennom kultur­formidling, sport og under­holdning. Skal vi lykkes med å nå fram med det viktige innholdet, krever det at vi også lykkes med å være en fellesarena.

Ved å bygge på denne relasjonen og ved å ta i bruk ulike redaksjoner i NRK, kan vi nå bredt også når det gjelder å skape oppmerksomhet om valg. I tillegg til et stort og sammensatt tilbud fra nyhets­miljøet med sine fagmiljøer, dags­ordensettende journalistikk fra blant annet «Brennpunkt», «FBI» og «Puls», ble valg­dekningen i 2013 bygget ut med sterke merkevarer i ungdoms­miljøene som «Leo», «Trygdekontoret» og NRK P3. Kanskje bidro dette til at våre store valg­debatter på tv fikk dobbelt så stor oppslutning blant unge seere som ved forrige stortings­valg. I radioen tok programmer som «Nitimen», «Ekko», «Kulturhuset» og «Radioresepsjonen» opp valg­relevante samfunnstemaer i helt ulik form og koloritt.

Nettet, smart­telefoner og sosiale medier har skapt helt nye muligheter. Terskelen for å delta i det offentlige ordskiftet er blitt betydelig lavere enn før, og medienes rolle har flyttet seg fra enveis­informasjon til dialog. 1,5 millioner nordmenn brukte valg­innholdet på NRK.no i 2013, også det en dobling siden forrige stortingsvalg. På sosiale medier var #nrkvalg og @nrkvalg de største blant valgrelaterte emneknagger.

Valg­oppslutningen ble to prosentpoeng høyere ved dette valget enn ved forrige stortings­valg, og valg­oppslutningen i alders­gruppen 18 – 21 år steg med hele ti prosentpoeng. NRK skal ikke ta æren for økt oppslutning. Valget i 2013 var mer polarisert enn valget for fire år siden. Det at sittende regjering ble reelt ubordret, ga valg­kampen høyere temperatur. Og NRK var ikke det eneste mediehuset som satte seg høye mål for valg­dekningen og tok nye virkemidler i bruk. TV2s samlet sentrale politikere i sin «Valgcamp», Aftenposten og 23 andre norske aviser hadde «Min stemme»- kampanje for å rekruttere unge velgere. NRK kan i en moderne medie­virkelighet ikke løse samfunns­oppdraget alene. Men vi tror NRK har en viktig rolle å spille i det norske medie­landskapet som møter stadig nye ubordringer.

Konkurransen står ikke først og fremst mellom ulike norske aktører. Spørsmålet er hvordan det norske innholdet står seg i en inter­nasjonal medieflora, der medie­giganter som Facebook, YouTube og Neblix ønsker seg en stadig større plass i din og min medie­hverdag. I dette bildet kan NRK være et nasjonalt tyngde­punkt.

NRK er den eneste medieinstitusjonen som har den evnen å samle det norske folk
f t