Vi følger

Siste meldinger

 • Chuck Hagel trekker seg

  Obama held pressekonferanse

  President Barack Obama har varsla ein pressekonferanse om at forsvarsminister Chuck Hagel går av. Du kan sjå den direkte på NRK.no frå klokka 17.00.

 • Tilrår å ikkje bruka uniform

  Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen tilrår militært personell å ikkje bruka uniform utanom i teneste på grunn av det skjerpa trugselnivået i Noreg. Dei tilsette i Forsvaret blei informerte om tiltaket måndag ettermiddag.

 • Spekulasjoner om etterfølger

  Spekulasjonene om hvem som skal overta etter Chuch Hagel som forsvarsminister i USA er i gang.

 • New York Times: – Ba Hagel om å gå

  President Barack Obama bad forsvarsminister Chuck Hagel om å gå av, ifølgje The New York Times. Grunnen til det skal vere at Hagel ikkje har dei naudsynte kvalifikasjonane for å møte trusselen frå terrororganisasjonen IS, skriv avisa.

 • Hagel bestemte seg førre fredag

  Forsvarsminister Chuck Hagel tok avgjerda om å gå av førre fredag, etter å ha vore i fleire møte dei to siste vekene, skriv The New York Times. Reuters skriv at Hagel vil bli i stillinga til ein etterfølgjar er klar.

 • Oversvømmingane vil koste millionar

  Skadane etter oversvømminga ved Sørlandet sjukehus i Kristiansand vil kome på eit tosifra millionbeløp, det seier sjukehuset sjølv. Vatnet stod nesten 2 meter opp etter veggen i kjellaren. Fleire avdelingar var også utan straum.

 • Væpna politiaksjon i Lørenskog

  Politiet søker med store mannskapar etter ei kvinne som truga dei tilsette ved NAV Lørenskog med eit våpen. Politiet har kontroll på våpenet, og dei kjenner identiteten til kvinna. Politihelikopter er også sett inn i søket.

 • Forsvarsministeren i USA går av

  Forsvarsminister i USA, Chuck Hagel går av. President Barack Obama har godteke avskjedssøknaden, fortel ein tenestemann i forsvarsdepartementet.

 • – Fleire spørsmål står att

  – Det har vore stor framgang i den siste forhandlingsrunden med Iran, men fleire spørsmål står att, seier utanriksminister i Storbritannia, Phillip Hammond. Partane har no ny frist til 1. juli neste år til å kome fram til ein atomavtale.

 • Elkem kjøper REC Solar

  Styret i REC Solar anbefalar aksjonærane sine til å godta bodet til Bluestar Elkem på over 4,3 milliardar kroner for alle aksjane i REC Solar, ifølgje E24.no. Salet skal godkjennast av ei ekstraordinær generalforsamling seinast 16. januar neste år.

 • Makrellavtale utan Island

  Noreg, Færøyane og EU vart fredag samde om ein makrellavtale som gir norske fiskarar ein kvote på 237 250 tonn neste år. Island vart heller ikkje i år med på ein firepartsavtale om makrell i Nordsjøen.

 • Inga semje i atomforhandlingane

  – Atomforhandlingane med Iran vert forlenga ut juni neste år, etter at det ikkje lukkast å kome fram til ein avtale i Wien, det seier utanriksminister i Storbritannia, Phillip Hammond.

 • Amerikanske NATO-soldatar drepne

  Dei to NATO-soldatane som vart drepne i ei åtak aust for Kabul i Afghanistan i dag var amerikanske soldatar, ifølgje Reuters. 63 NATO-soldatar er drepne i Afghanistan i år, 48 av dei er amerikanske.

 • Ny terror-lov i Storbritannia

  Terrortrusselen mot Storbritannia har aldri vore så stor som no. Det opplyser den britiske regjeringa. Ei ny antiterror-lovgiving som kjem på onsdag er retta mot britar som returnerer til Storbritannia etter å ha delteke i krigshandlingar i utlandet.

 • Varetektfengslet i fire uker

  Mandag møtte siktede og hans forsvarer i fengslingsmøtet i Tønsberg tingrett. Mannen i 20-årene er siktet for å ha voldtatt en kvinne i 80-årene på Nøtterøy. Politiet ba om fire ukers fengsling for mannen, og retten ga dem medhold i dette.

 • Fristen for å bli enige i forhandlingene om Irans atomprogram går ut i dag. Men nå sier ei anonym kilde tett på forhandlingene at partene allerede har bestemt seg for å fortsette diskusjonene i Oman i desember.

  Fristen går ut i dag

  Fristen for å bli enige i forhandlingene om Irans atomprogram går ut i dag. Men nå sier ei anonym kilde tett på forhandlingene at partene allerede har bestemt seg for å fortsette diskusjonene i Oman i desember.

 • Nesten vanlig drift ved sykehuset

  Sørlandet sykehus Kristiansand er nå i tilnærmet vanlig drift etter at store vannmasser søndag trengte inn i sykehuset. Sørlandet sykehus Kristiansand tar nå imot de fleste pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp.

 • 2014 har vært et godt kornår

  Den totale norske kornavlingen i 2014 forventes å bli 21 prosent høyere enn i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Mens kornhøsten i fjor var særdeles dårlig, har den i år vært god. I alt forventes årets avling å bli på 1,168 millioner tonn.