SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Flora:

Idrettslag i Flora

Florø Sportsklubb i møte med Sogndal på Florø stadion. (Foto: NRK)
Florø Sportsklubb i møte med Sogndal på Florø stadion. (Foto: NRK)

Publisert 11.02.2002 15:39. Oppdatert 10.04.2007 11:56.

Florø Skytterlag

vart skipa i 1862 som eitt av dei første idrettslaga i landet. Skiparane var menn frå dei kondisjonerte klassane i den vesle kystbyen. Dei første åra hadde laget idrettsgruppe og musikklag.

Ungdoms- og idrettshuset Fram

Ungdoms-og idrettshuset "Fram" vart bygd som lokale for IOGT-losjen "Værn" i Florø i 1893.

Florø Turn og Idrettsforening

(Florø Turn & IF) vart skipa 1893 som eit av dei første i fylket.

Florø Fotballklubb

vart skipa i 1912. Første storkampen var mot Brann i Bergen. Florøværingane reiste heim med eit tap på 12-0. Det gjekk betre på 1920-talet, då Florø Fotballklubb vart krinsmeistrar fleire gonger. Då Florø-Varg vart skipa i 1929, vart Florø Fotballklubb
etter kvart ein del av denne klubben.

Florø-Varg

var ein fotballklubb som vart skipa i 1929, mest for at ungdom som ikkje slapp til i Florø Fotballklubb skulle få eit tilbod. Laget starta seinare med symjing og tennis. Florø-Varg vart i 1945 slegen saman med sportsklubben Atgeir til Florø Sportsklubb.

Fotballklubben "Ready"

vart skipa i 1931 som eit resultat av kløyvinga i den norske idrettsrørsla ved skiping av Arbeidernes Idrettsforening - AIF.

Sportsklubben Atgeir

– sjå Fotballklubben "Ready" .

Norddalsfjord Idrettslag

vart skipa i 1938.

Florø Sportsklubb

vart skipa i 1945 ved at "Atgeir" og "Florø-Varg" vart slegne saman.

Fotballklubben "Tempo"

vart skipa i 1969 etter usemje i Florø Sportsklubb.

MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no