SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Stryn:

Ferdsla på fjord og vatn i Stryn

Nordfjord-jektene

var dei viktigaste transportmidla til Bergen før Fylkesbaatane kom i 1858. I Olden var det i gamal tid fem jekter, i Innvik sokn åtte, og i Utvik sokn sju jekter.

Publisert 18.03.2002 14:11. Oppdatert 19.04.2002 12:22.

Lokale dampbåtlag

stod frå ca. 1890 føre trafikken på fjorden og vatna før vegane kom: D/S ”Faleide” sytte for fjordtrafikken frå Faleide og til dei andre innfjordsbygdene. Jens Nesdal dreiv også skysstrafikk på fjorden frå 1914. Den vart avløyst av skyssbåten ”Roald”. Denne gjekk under 1. verdskrig i postrute Stårheim-Hestenesøyra-Ryssfjøra-Olden.

På Strynevatnet gjekk ”Fridtjof Nansen” og Touristen”. På Loenvatnet ”Gordon” (1892), ”Lodalen” (1902), ”Lodølen” (1905), ”Bødal” (1906), ”Turisten” – seinare omdøypt til ”Bødal” (1925) og ”Kjenndal” (1926). Etter rasulukka 1936 vart ikkje båttrafikken på Loenvatnet teken opp att, før i 1980, då ein ny båt med namnet "Kjenndal" kom i trafikk. På Oldenvatnet gjekk ”Victoria”, ”Brixdal” og ”Alda” (frå 1926).

Fylkesbaatane sine stoggestader:

Fylkesbaatane hadde til saman ni rutestogg i noverande Stryn kommune:

Faleide og Utvik

var sentrale knutepunkt i indre Norfjord på 1800-talet p.g.a. Den Trondhjemske Postvei, og fekk rutestogg frå D/S "Fjalir" starta første Nordfjordruta i 1858.

Olden

fekk rutestogg i 1861. Olden hadde to kaier på grunn av strid i bygda om kaia skulle liggje på sør- eller nordsida.

Innvik, Loen Rand og Blakset

fekk rutestogg i 1882.

Stryn med Visnes

fekk rutestogg i 1894.

Tistam

fekk rutestogg i 1898.

MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no