SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Gulen fødde før år 1800

Omtalane er ordna etter fødselsår.

Publisert 06.11.2002 15:30. Oppdatert 25.09.2006 11:08.

Harald Hårfagre

(ca. 865-932). Norsk konge, rekna som den første rikskongen som etter sagaen hadde samla Noreg til eitt rike på slutten av 800-talet.

Håkon Adalsteinfostre (Håkon den gode)

(ca. 902-961). Norsk konge. Bygde ut Gulatinget.

Søren Trulsson Glad

(1667-) frå Eivindvik. Fut. Voks opp i Eivindvik som son av presten Troels (Truls) Sørenson Glad. Vart fut i Nordhordland 1704, men supendert i 1709. På denne tida høyrde søre Gulen under Nordhordland futedøme - sjå: Kommunehistoria i Gulen.

Even Kraft

(1674-1747) frå Enebakk, busett på Lovisendal, Brekke. Offiser.

Jon Jonsson Haugland

(1709-1776) frå Brekke, busett på Byrknes. Bonde og spelemann som var kjend i ytre Sogn under namnet Spele-Jon. Til og med i kyrkjeboka Eivindvik er han ført opp under tilnamnet "Spele-Jon".

Stephan Dresing

(1712-1792) frå København, busett i Eivindvik. Sokneprest. Utarbeidde den første vegplanen i Gulen.

Lars Olsson Kjellby

(1730-1799) frå Austgulen. Bonde.

Lars Gunnarson Grøneng

(1733-1800) frå Haukedalen i Førde, busett i Vatsvik ved kremmarleiet Skjerjehamn. Bonde.

Niels Hegelund Holtzrod

(1739-1802) busett i Brekke. Første sorenskrivar som busette seg på eigedomen Lovisendal

Anders Torkelson Indre Oppedal

(Ringreide) (1752-1821), frå Oppedal, busett i Lavik. Bonde og lensmann.

Johan Christian Klausson Dahl

(1788 - 1857) . Kunstmålar. Sjå: Målaren I. C. Dahl frå Gulen-slekt.

Niels Griis Alstrup Dahl

(1779-1852) frå Fet i Kvinherad, busett i Eivindvik. Prest og politikar.

Ingeborg Marianne Svabø

(1797-1861) frå Sygnefest. Gjestgjevarkone på Sygnefest og jordmor.

Neste side:
· Kjende personar i Gulen fødde år 1800-1850
Hovudside:
· Kjende personar i Gulen


MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no