21.12.2014

Nita Kapoor er ny kultursjef

Nita Kapoor er ansatt som ny kultursjef i NRK. - Jeg er begeistret og stolt over å få jobben i Norges fremste kulturinstitusjon, sier hun.

Kapoor (47) jobber i dag som selvstendig rådgiver, og har gjennom de to siste årene blant annet ledet Kvinnevoldsutvalget. Hun har tidligere vært konserndirektør for kommunikasjon i NSB, TV-produsent og prosjektleder i ulike sammenhenger.

- Jeg er begeistret og stolt over å få jobben i Norges fremste kulturinstitusjon. Men det er for tidlig å komme med en programerklæring. Jeg er stolt over kulturprofilen til NRK slik den er i dag, Turid Birkeland har gjort en formidabel jobb. Jeg var ikke søker, men underveis i prosessen ble muligheten til å kombinere min interesse for kultur med ledererfaring for fristende, sier Kapoor.

  Nita Kapoor mener det er viktig for NRK å balansere samfunnsoppdraget med markedsutvklingen. Foto: Scanpix Nita Kapoor mener det er viktig for NRK å balansere samfunnsoppdraget med markedsutvklingen. Foto: Scanpix

Samfunnsoppdraget

Kapoor trekker fram at den største utfordringen hun ser for seg er knyttet til NRKs forhold til å balansere samfunnsoppdraget med markedsutviklingen.

- NRKs mål om å være mangfoldig og troverdig ligger som en sterk forankring. Vi lever i en verden der ting skjer raskt, og hvor det er nødvendig med tilpasning og balanse. Men NRKs tilknytning til det offentlige oppdraget ligger helt klart i bunn, sier hun.

Lederen i NRKJs kulturklubb, Stein Eide, er positiv til ansettelsen av Kapoor som kultursjef.

- Det er et spennende, og ikke minst et overraskende valg. Det er også viktig å understreke at med dette valget av kultursjef ser det ut til at den linjen som Turid Birkeland har lagt, ikke vil bli brutt, men at den kan bli videreført på en spennende måte. Vi er glade for dette valget, sier Eide.

Reaksjonene fra kulturredaktørene i en del av landets største aviser, er at valget er overraskende. De trekker fram at hun har begrenset journalistisk bakgrunn.

- Det føles ikke riktig av meg å forsvare meg mot denne kritikken. Jeg vil ta redaktøransvaret som følger med stillingen, også i forhold til den kreative delen av jobben, sier Kapoor selv.

Politisk rådgiver

I 1996 ble Kapoor politisk rådgiver for kulturminister Turid Birkeland. Birkeland går av som kultursjef i NRK 1. januar.

Nita Kapoor har indisk opprinnelse og har vært bosatt i Norge siden 1967. Foruten at programdirektør Mari Velsand trekker fram at Kapoor har en bred og allsidig bakgrunn, understreker hun også den Kapoors flerkulturelle bakgrunn.

- Jeg er stolt over at vi med henne får en leder med flerkulturell opprinnelse i en viktig posisjon i NRK. Det ligger en grundig prosess bak valget av kultursjef, der flere kandidater var inn i bildet, men Kapoor pekte seg ut som den beste kandidaten, som også vil offensivt vil fronte NRKs kulturavdeling utad, sier Velsand.

16 stykker søkte på jobben, og en del andre ble også vurdert til stillingen. Velsand mener Kapoor vil bli en synlig kultursjef.

- Vi ville ha den beste til jobben, og det har vi fått, mener jeg. At hun er kvinne og har den flerkulturelle bakgrunnen er hyggelige tilleggskvalifikasjoner, for å si det slik.

Emosjonell intelligens

Nita Kapoor har hatt en rekke verv i råd og utvalg, blant andre Kringkastingsrådet, høyskolen i Oslo, kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter og et utvalg som jobbet med innspill til kulturmeldingen.

Av utdanning er Kapoor cand. mag med fagene norsk, engelsk og sosialantropologi. Hun er også bedriftsøkonom. Selv trekker Kapoor fram at hennes mangfoldige kulturelle bakgrunn har preget henne som leder:

"Personlig har jeg vært gjennom mange forandringer i tilværelsen, flyttet fra land til land i barndommen før mine foreldres valg falt på Norge og en litt stabil eksistens. Det har gitt meg en viss evne til kulturell tilpasning, til å mestre kompleksitet og forandring - egenskaper som har vært nyttige for meg som leder. Ledelse er å oppnå resultater gjennom og sammen med andre mennesker. Stimulere til samspill. Det handler om å se med hjertet og forholde seg til hele mennesket og dets relasjoner, også kjent som "emosjonell intelligens", sier hun.

Yngve Slettholm, statssekretær i Kulturdepartementet, kommenterer ansettelsen av Kapoor som ny kultursjef med følgende ord.

- Nita Kapoor er et spennende navn til en spennende, utfordrende og viktig jobb.

Nita Kapoor tiltrer som kultursjef 5. april. Fram til da blir Per Erik Kise Larsen konstituert som kultursjef i NRK. Han er i dag kompetansesjef i samme avdeling.

Lyd og video

Se også

Lenker