Norske Kvinners Sanitetsforening

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


Norske Kvinners sanitetsforening vart skipa i 1896 av Fredrikke Marie Qvam, Randi Blehr, Cecilie Thoresen Krog, Margrete Vullum og Pylle Horst.

I Sogn og Fjordane vart dei første lokallaga skipa like etter hundreårsskiftet. Heilt fram til 1949 var desse lokallaga samla i eit felles regionalt lag saman med Bergen og Hordaland i Bergen krins.

Laura Sundal Skorpen fylkesleiar i 17 år

Norsk Kvinners Sanitetsforening Sogn og Fjordane fylke vart skipa i 1949 då Bergen krins vart delt. Laura Sundal Skorpen frå Flora var første fylkesleiar frå 1949 til 1966. Fylkeslaget hadde ved skipinga 6472 medlemer i 23 lokale foreningar. I tillegg kom to ungdomsavdelingar og tre barnelag.

Dreiv skuletannrøkt

Kampen mot tuberkulosen, helsesøsterteneste og småbarnskontroll, og bygging av lokale helsestasjonar og sjukestover var sentrale arbeidsoppgåver for sanitetslaga i dei første ti-åra. Etter 2. verdskrig var det også einskilde lokale lag som dreiv skuletannrøkta på heimstaden, og på Bulandet skaffa jamvel laget bygda symjebasseng slik at ungane fekk symjeopplæring.

Solbakken i Florø

Det største løftet for Sanitetsforeningen i Sogn og Fjordane var bygginga av Solbakken arbeids- og pleieheim for psykisk utviklingshemma i Florø, opna i 1960. Solbakken vart utvida fleire gonger på 1960-talet, og fekk også ei hytte i Eikefjord. Solbakken hadde i 1971 omsorg for 44 psykisk utviklingshemma barn.

Fylkeskommunen overtok driftsansvaret for Solbakken i 1981, og institusjonen vart avvikla i samband med HVPU-reforma tidleg på 1990-talet. Institusjonen har sidan vorte leigd av Flora kommune som m.a. har brukt Solbakken som flyktningmottak. Ved 50-årsjubiléet til fylkeslaget i 1999 vart skipingsåra til desse sanitetslaga registrerte:

 • Breim Sanitetslag vart skipa i 1899
 • Florø Sanitetsforening vart skipa i 1904
 • Askvoll Sanitetsforening vart skipa i 1911
 • Gulen Sanitetslag vart skipa i 1911
 • Selje Sanitetsforening vart skipa i 1911
 • Vadheim Sanitetsforening vart skipa i 1912
 • Byrknes Sanitetsforening vart skipa i 1913
 • Eikefjord Sanitetslag vart skipa i 1913
 • Hornindal Sanitetslag vart skipa i 1913
 • Kinn Sanitetslag vart skipa i 1913
 • Aurland Sanitetslag vart skipa i 1914
 • Bjordal Helselag på Høyanger sørside vart skipa i 1914
 • Bremanger Sanitetslag vart skipa i 1915
 • Kalvåg Sanitetsforening vart skipa i 1915
 • Davik Sanitetslag vart skipa i 1917. Dette vart delt i 24 arbeidslag i den spreiddbygde kommunen.
 • Svelgen Sanitetsforening vart skipa i 1920
 • Høyanger Sanitetsforening vart skipa i 1922
 • Nordfjordeids Sanitetsforening vart skipa i 1923
 • Kyrkjebø Sanitetslag vart skipa i 1925
 • Kjølsdalen Sanitetsforening i Eid vart skipa i 1926
 • Ortnevik Sanitetslag i Høyanger vart skipa i 1926
 • Strendene Sanitetsforening for Bjordal og Ortnevik vart skipa i 1926
 • Søreide Sanitetslag i Høyanger vart skipa i 1926
 • Bulandet Sanitetslag vart skipa i 1936
 • Stongfjorden Sanitetslag vart skipa i 1936
 • Ålfoten Sanitetsforening vart skipa i 1939
 • Midtgulen Sanitetsforening i Bremanger vart skipa i 1945
 • Norddalsfjord Sanitetslag i Flora vart skipa i 1945
 • Standal Sanitetsforening i Flora vart skipa i 1957
 • Svardal Sanitetslag i Flora vart skipa i 1958
 • Totland Sanitetslag, Bryggja, vart skipa i 1964
 • Kjøllesdal Sanitetslag vart skipa i 1964
 • Leirvåg Sanitetslag i Askvoll vart skipa i 1970
 • Ålfoten Sanitetslag vart skipa i 1979
 • Berle Sanitetsforening i Bremanger vart skipa i 1979
 • Rugsund Sanitetslag vart skipa i 1979
 • Storebru-Langedal Sanitetsforening vart skipa i 1986