ALF BÅRTVEDT

Født 1938 (77 år). Bosatt på 3800 BØ I TELEMARK i Bø kommune (Telemark).

  • 477.786 i inntekt
  • 2.190.720 i formue
  • 157.687 i skatt

ALF BÅRTVEDT tjente 266.978 kroner mer enn naboene på 3800 BØ I TELEMARK, og hadde 1.818.922 kroner mer i formue. Inntekten var 228.690 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Bø kommune og 308.749 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ALF BÅRTVEDT er 1.672.858 kroner mer enn snittet blant menn i , og 1.913.754 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 477.786
Formuesøyle 2.190.720
Norske menn Norske kvinner ALF BÅRTVEDT
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 477.786 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 2.190.720 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 157.687 kr

3800 BØ I TELEMARK

Toppliste for 1938-kullet på 3800 BØ I TELEMARK
Navn Inntekt Formue Skatt
ALF BÅRTVEDT 477.786 2.190.720 157.687
INGER MARIE ROE 436.766 785.495 130.038
INGRID OLAVA VEGUM 412.933 714.059 119.995
MARGIT BØ 263.641 314.274 67.627
KARIN BRISKEMYR 250.977 84.315 63.102
OLAV STENSTAD 246.373 1.229.901 65.614
ODDMUND MYRVANG 229.040 1.358.970 61.087
OLAV BERGESTIG 208.779 260.839 44.747
BERGIT MIKELBORG 206.297 545.625 55.468
TORSTEIN BRENNEKÅSA 193.558 1.335.832 57.192

Gjennomsnitt for poststedet 3800 BØ I TELEMARK

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1938 Etternavn BÅRTVEDT Alder
Inntektssøyle 175.195
Formuesøyle 278.934
Inntektssøyle 252.419
Formuesøyle 478.719
Inntektssøyle 156.859
Formuesøyle 258.504
Inntektssøyle 179.722
Formuesøyle 1.004.787
Inntektssøyle 272.782
Formuesøyle 875.343
Inntektssøyle 477.786
Formuesøyle 2.190.720
Inntekt Formue
Inntektssøyle 162.139
over 80
Formuesøyle 693.620
Inntektssøyle 200.386
70 - 79
Formuesøyle 724.330
Inntektssøyle 262.968
60 - 69
Formuesøyle 839.893
Inntektssøyle 289.519
50 - 59
Formuesøyle 521.869
Inntektssøyle 270.242
40 - 49
Formuesøyle 236.059
Inntektssøyle 212.376
30 - 39
Formuesøyle 106.289
Inntektssøyle 102.820
20 - 29
Formuesøyle 37.980
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 21

Bø kommune

Toppliste for 1938-kullet i Bø kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ALF BÅRTVEDT 477.786 2.190.720 157.687
INGER MARIE ROE 436.766 785.495 130.038
INGRID OLAVA VEGUM 412.933 714.059 119.995
SIGURD RØISELAND 295.896 0 79.318
MARGIT BØ 263.641 314.274 67.627
KARIN BRISKEMYR 250.977 84.315 63.102
OLAV STENSTAD 246.373 1.229.901 65.614
ODDMUND MYRVANG 229.040 1.358.970 61.087
OLAV BERGESTIG 208.779 260.839 44.747
BERGIT MIKELBORG 206.297 545.625 55.468

Gjennomsnitt for Bø kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1938 Etternavn BÅRTVEDT Alder
Inntektssøyle 169.037
Formuesøyle 276.966
Inntektssøyle 249.096
Formuesøyle 517.862
Inntektssøyle 156.859
Formuesøyle 258.504
Inntektssøyle 184.437
Formuesøyle 913.651
Inntektssøyle 272.782
Formuesøyle 875.343
Inntektssøyle 477.786
Formuesøyle 2.190.720
Inntekt Formue
Inntektssøyle 186.499
over 80
Formuesøyle 970.699
Inntektssøyle 197.965
70 - 79
Formuesøyle 691.128
Inntektssøyle 255.725
60 - 69
Formuesøyle 819.851
Inntektssøyle 284.076
50 - 59
Formuesøyle 516.805
Inntektssøyle 260.623
40 - 49
Formuesøyle 225.535
Inntektssøyle 205.274
30 - 39
Formuesøyle 93.433
Inntektssøyle 98.438
20 - 29
Formuesøyle 34.714
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 27

Telemark fylke

Toppliste for 1938-kullet i Telemark
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN KYLSTAD 1.218.477 2.154.904 352.370
OLE JOSTEIN HELGASON 1.167.532 0 443.951
EYVIND MARTIN THIIS-EVENSEN 1.167.062 13.913.451 564.370
ARVID HOLMGILL 1.144.498 5.460.824 383.675
LIV KRISTIN SOMMERFELT SALLER 1.140.583 77.976 319.909
KJELL OLAF OLSEN 1.121.533 1.737.159 367.847
KJELL BJARNE WINBERG 953.947 2.404.190 348.554
KAI EVENSEN 884.823 1.480.347 318.073
WILLY HARTVIG NORRMAN 843.311 1.232.464 244.220
ARNE CHRISTIANSEN 826.977 2.889.190 301.402

Gjennomsnitt for Telemark fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1938 Etternavn BÅRTVEDT Alder
Inntektssøyle 175.141
Formuesøyle 227.592
Inntektssøyle 272.496
Formuesøyle 428.440
Inntektssøyle 151.693
Formuesøyle 354.318
Inntektssøyle 239.451
Formuesøyle 721.107
Inntektssøyle 292.872
Formuesøyle 626.359
Inntektssøyle 477.786
Formuesøyle 2.190.720
Inntekt Formue
Inntektssøyle 154.893
over 80
Formuesøyle 586.029
Inntektssøyle 191.844
70 - 79
Formuesøyle 596.282
Inntektssøyle 261.589
60 - 69
Formuesøyle 612.137
Inntektssøyle 300.042
50 - 59
Formuesøyle 439.453
Inntektssøyle 285.661
40 - 49
Formuesøyle 199.160
Inntektssøyle 225.825
30 - 39
Formuesøyle 74.036
Inntektssøyle 111.949
20 - 29
Formuesøyle 43.516
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 43

Norge

Toppliste for 1938-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
HELGE LØFVENIUS 6.804.180 9.350.313 1.994.001
HARALD ARNSTEIN HUSTAD 6.604.947 28.055.702 2.143.437
KIRSTI METTE EGGE 6.213.711 59.328.323 2.373.919
AUD JOHANNE GULLIKSEN 6.117.892 11.276.227 1.825.175
PAUL HELGE LØVDAL 6.003.220 6.898.591 1.774.260
LISE GUNN LJUNGBERG 5.676.822 17.659.214 2.425.470
PETER JOHAN ECKHOFF 5.494.022 24.139.619 1.812.435
SIDSEL HENRIETTE LANDMARK RINVIK 5.233.475 4.505.157 1.503.497
TOVE BARBRA FLEM JACOBSEN 5.184.840 4.812.887 1.494.895
ARVID NIELSEN 5.125.832 13.556.877 1.599.521

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1938 Etternavn BÅRTVEDT Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 165.090
Formuesøyle 523.072
Inntektssøyle 252.730
Formuesøyle 966.228
Inntektssøyle 177.239
Formuesøyle 366.406
Inntektssøyle 411.897
Formuesøyle 278.272
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55