ASTRID BURDAL KLEVSTUL

Født 1965 (50 år). Bosatt på 9372 GIBOSTAD i Lenvik kommune (Troms).

  • 373.779 i inntekt
  • 0 i formue
  • 115.877 i skatt

ASTRID BURDAL KLEVSTUL tjente 175.262 kroner mer enn naboene på 9372 GIBOSTAD, og hadde 318.913 kroner mindre i formue. Inntekten var 131.954 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Lenvik kommune og 202.443 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ASTRID BURDAL KLEVSTUL er 452.636 kroner mindre enn snittet blant menn i Lenvik, og 253.436 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 373.779
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner ASTRID BURDAL KLEVSTUL
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 373.779 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 115.877 kr

9372 GIBOSTAD

Toppliste for 1965-kullet på 9372 GIBOSTAD
Navn Inntekt Formue Skatt
TORSTEIN LORENTSEN 907.492 967.915 383.318
JAN OLE SØRENSEN 484.502 0 195.026
KJETIL RONESEN 450.978 165.810 166.418
ASTRID BURDAL KLEVSTUL 373.779 0 115.877
TOMMY KILDAHL 326.163 0 112.903
DAVID WULFF SÆTHER 313.719 0 107.233
KJELLAUG LOUISE KILDAHL 235.600 0 79.044
BRIT-EVA STRØM TØLLEFSEN 197.216 436.956 55.509
WENCHE-LISE LIND 147.970 0 32.498
THORSTEN WALZ 147.841 127.644 44.045

Gjennomsnitt for poststedet 9372 GIBOSTAD

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1965 Etternavn KLEVSTUL Alder
Inntektssøyle 166.364
Formuesøyle 260.747
Inntektssøyle 231.730
Formuesøyle 377.839
Inntektssøyle 218.554
Formuesøyle 87.391
Inntektssøyle 438.449
Formuesøyle 210.228
Inntektssøyle 373.779
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 141.707
over 80
Formuesøyle 429.073
Inntektssøyle 163.285
70 - 79
Formuesøyle 601.376
Inntektssøyle 205.446
60 - 69
Formuesøyle 405.259
Inntektssøyle 260.837
50 - 59
Formuesøyle 430.175
Inntektssøyle 256.351
40 - 49
Formuesøyle 202.997
Inntektssøyle 211.749
30 - 39
Formuesøyle 87.171
Inntektssøyle 112.716
20 - 29
Formuesøyle 37.753
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 37

Lenvik kommune

Toppliste for 1965-kullet i Lenvik kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
GUNNAR EIDISSEN 979.134 231.654 317.148
OLE JAKOB ANDREASSEN 944.873 0 306.908
TORSTEIN LORENTSEN 907.492 967.915 383.318
GEIR INGE SIVERTSEN 832.016 1.104.242 369.265
STEINULF HENRIKSEN 806.723 0 336.085
HANS-OVE SEMMINGSEN 781.259 1.363.193 336.008
JILL JORID JAKOBSEN HAUGEN 745.396 123.142 300.999
TROND BERNTSEN 732.417 2.364.181 291.272
JO HEMING STRØMHOLT 732.095 108.713 305.933
ROGER DAHL THORESEN 574.135 0 149.149

Gjennomsnitt for Lenvik kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1965 Etternavn KLEVSTUL Alder
Inntektssøyle 171.336
Formuesøyle 253.436
Inntektssøyle 241.825
Formuesøyle 452.636
Inntektssøyle 233.355
Formuesøyle 89.069
Inntektssøyle 325.353
Formuesøyle 252.152
Inntektssøyle 373.779
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 129.020
over 80
Formuesøyle 444.251
Inntektssøyle 172.999
70 - 79
Formuesøyle 596.202
Inntektssøyle 232.134
60 - 69
Formuesøyle 514.908
Inntektssøyle 270.673
50 - 59
Formuesøyle 648.097
Inntektssøyle 272.073
40 - 49
Formuesøyle 201.379
Inntektssøyle 220.125
30 - 39
Formuesøyle 97.598
Inntektssøyle 114.730
20 - 29
Formuesøyle 56.914
Inntektssøyle 1
under 20
Formuesøyle 81

Troms fylke

Toppliste for 1965-kullet i Troms
Navn Inntekt Formue Skatt
ØYSTEIN MAGNE DITLEFSEN 3.497.485 1.291.210 1.007.004
STIG BJØRKLUND 2.096.668 0 746.535
GAUTE MOXNES 1.936.200 3.072.094 893.587
STEIN GUNNAR ULVE 1.722.447 8.699.079 624.105
JAN SVERRE ISAKSEN 1.687.649 790.376 572.792
DERK FREDERIK MATTHAUS AVENARIUS 1.617.902 112.856 725.915
SELMER JOHAN KRISTIANSEN 1.569.410 0 708.686
HANNE MAY KARDE 1.365.580 766.239 599.042
TORSTEINN ERLINGSSON 1.364.729 0 582.848
GLENN OLE SEVERINSEN 1.282.104 0 615.937

Gjennomsnitt for Troms fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1965 Etternavn KLEVSTUL Alder
Inntektssøyle 185.855
Formuesøyle 212.040
Inntektssøyle 251.589
Formuesøyle 342.559
Inntektssøyle 250.298
Formuesøyle 151.160
Inntektssøyle 322.913
Formuesøyle 216.510
Inntektssøyle 373.779
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 138.633
over 80
Formuesøyle 481.089
Inntektssøyle 185.378
70 - 79
Formuesøyle 568.006
Inntektssøyle 250.684
60 - 69
Formuesøyle 558.185
Inntektssøyle 288.879
50 - 59
Formuesøyle 341.262
Inntektssøyle 279.518
40 - 49
Formuesøyle 179.097
Inntektssøyle 229.572
30 - 39
Formuesøyle 80.453
Inntektssøyle 115.912
20 - 29
Formuesøyle 48.760
Inntektssøyle 4
under 20
Formuesøyle 62

Norge

Toppliste for 1965-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
HUGO LUND MAURSTAD 41.784.756 61.231.245 13.013.291
STIG LORENTZ BECH 19.618.302 3.958.514 5.905.977
PÅL INGEBRETSEN LØKEN 16.795.819 87.299.006 5.641.471
NIELS GREGERS STOLT-NIELSEN 16.223.628 966.754 4.714.319
MARK PHILIP GRETTON 15.407.172 12.187.041 6.912.135
ANNE-MARIE MANUS-AASMUNDTVEIT 14.292.660 47.047.642 4.299.235
PER CHRISTIAN LINDSTAD 14.069.023 29.553.145 4.311.433
ANNE SOFIE BJØRKHOLT 13.961.498 6.583.435 4.116.579
STEPHAN LANGE JERVELL 13.896.532 14.202.480 4.362.569
FRANK STABU 12.548.661 22.779.369 3.811.709

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1965 Etternavn KLEVSTUL Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 262.347
Formuesøyle 244.511
Inntektssøyle 375.646
Formuesøyle 466.484
Inntektssøyle 300.617
Formuesøyle 663.099
Inntektssøyle 356.239
Formuesøyle 267.150
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55