HJØRDIS LERBERG

Født 1922 (93 år). Bosatt på 2030 NANNESTAD i Nannestad kommune (Akershus).

  • 195.625 i inntekt
  • 321.318 i formue
  • 45.190 i skatt

HJØRDIS LERBERG tjente 33.695 kroner mindre enn naboene på 2030 NANNESTAD, og hadde 43.090 kroner mer i formue. Inntekten var 81.352 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Nannestad kommune og 8.187 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til HJØRDIS LERBERG er 98.714 kroner mindre enn snittet blant menn i Nannestad, og 109.111 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 195.625
Formuesøyle 321.318
Norske menn Norske kvinner HJØRDIS LERBERG
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 195.625 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 321.318 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 45.190 kr

2030 NANNESTAD

Toppliste for 1922-kullet på 2030 NANNESTAD
Navn Inntekt Formue Skatt
SVERRE SUTTERUD 357.741 1.097.454 101.498
HJØRDIS LERBERG 195.625 321.318 45.190
HARRY ERLING ELVESTAD 182.632 282.745 44.259
INGEBORG VASSENGEN 130.304 766.708 19.189
KÅRE TRONRUD 113.407 687.178 8.365
INGER WIIK 108.804 723.412 6.531
INGER SOFIE EEK 92.590 569.635 18.790
PETRA ENGH 88.120 288.546 0
SIGRID IMANTA KRISTENSEN 83.224 0 0
REIDUN AARSTAD 2.996 2.855 0

Gjennomsnitt for poststedet 2030 NANNESTAD

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1922 Etternavn LERBERG Alder
Inntektssøyle 186.326
Formuesøyle 213.965
Inntektssøyle 274.751
Formuesøyle 351.627
Inntektssøyle 100.238
Formuesøyle 381.782
Inntektssøyle 217.927
Formuesøyle 689.126
Inntektssøyle 197.369
Formuesøyle 141.790
Inntektssøyle 179.314
Formuesøyle 719.903
Inntekt Formue
Inntektssøyle 155.944
over 80
Formuesøyle 579.108
Inntektssøyle 202.693
70 - 79
Formuesøyle 560.246
Inntektssøyle 269.835
60 - 69
Formuesøyle 712.491
Inntektssøyle 290.831
50 - 59
Formuesøyle 320.822
Inntektssøyle 289.503
40 - 49
Formuesøyle 141.733
Inntektssøyle 245.478
30 - 39
Formuesøyle 92.107
Inntektssøyle 116.560
20 - 29
Formuesøyle 36.607
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 15

Nannestad kommune

Toppliste for 1922-kullet i Nannestad kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
SVERRE SUTTERUD 357.741 1.097.454 101.498
ADOLF STEN 234.781 945.369 62.331
HJØRDIS LERBERG 195.625 321.318 45.190
ESTER KNEVELSRUD 194.621 31.603 45.252
HARRY ERLING ELVESTAD 182.632 282.745 44.259
ASBJØRN OLAV JOHANNESSEN 172.140 952.527 32.541
ODDVAR EIK 170.399 0 36.687
DAGNY HØIBRÅTEN 140.083 705.770 23.394
LARS TINGULSTAD 137.286 296.282 12.276
INGEBORG VASSENGEN 130.304 766.708 19.189

Gjennomsnitt for Nannestad kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1922 Etternavn LERBERG Alder
Inntektssøyle 187.438
Formuesøyle 212.207
Inntektssøyle 276.977
Formuesøyle 420.032
Inntektssøyle 99.418
Formuesøyle 320.571
Inntektssøyle 134.889
Formuesøyle 435.736
Inntektssøyle 188.672
Formuesøyle 296.917
Inntektssøyle 229.612
Formuesøyle 376.463
Inntekt Formue
Inntektssøyle 143.650
over 80
Formuesøyle 576.488
Inntektssøyle 204.664
70 - 79
Formuesøyle 583.754
Inntektssøyle 258.615
60 - 69
Formuesøyle 633.095
Inntektssøyle 305.412
50 - 59
Formuesøyle 384.515
Inntektssøyle 295.997
40 - 49
Formuesøyle 318.518
Inntektssøyle 238.081
30 - 39
Formuesøyle 81.192
Inntektssøyle 117.913
20 - 29
Formuesøyle 39.745
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 26

Akershus fylke

Toppliste for 1922-kullet i Akershus
Navn Inntekt Formue Skatt
PER STOKKE 1.931.658 2.897.471 560.104
REIDAR CONRAD RAMBERG 1.711.844 7.414.270 598.799
KAARE INGVAR KARLSSON 1.323.073 9.468.147 461.503
KNUT FREDRIK OLLENDORFF 1.049.049 12.264.500 447.273
GERD SKOU 914.570 4.267.396 270.849
GUNNAR SÆTHREN 769.585 13.021.223 351.897
GERT HOLTSMARK GILHUUS 726.295 2.430.846 257.764
ELSA BADEN 704.545 1.660.068 213.586
JACQUES RENE JEAN PROSPER LABOUREE 696.499 4.085.607 257.164
ASTA BØHLER 622.645 3.511.387 212.085

Gjennomsnitt for Akershus fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1922 Etternavn LERBERG Alder
Inntektssøyle 221.475
Formuesøyle 369.596
Inntektssøyle 350.658
Formuesøyle 626.530
Inntektssøyle 164.041
Formuesøyle 704.021
Inntektssøyle 229.460
Formuesøyle 1.062.457
Inntektssøyle 186.097
Formuesøyle 342.589
Inntektssøyle 257.606
Formuesøyle 360.865
Inntekt Formue
Inntektssøyle 192.076
over 80
Formuesøyle 844.306
Inntektssøyle 244.945
70 - 79
Formuesøyle 978.927
Inntektssøyle 332.287
60 - 69
Formuesøyle 918.580
Inntektssøyle 399.779
50 - 59
Formuesøyle 618.840
Inntektssøyle 380.161
40 - 49
Formuesøyle 401.129
Inntektssøyle 266.611
30 - 39
Formuesøyle 192.564
Inntektssøyle 106.413
20 - 29
Formuesøyle 71.519
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 64

Norge

Toppliste for 1922-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
MARIKEN LEONTINE GUILLEMAUD 4.419.479 41.224.562 1.673.622
PER GUNERIUS SCHJERVEN 4.192.674 9.272.957 1.266.576
KATHARINA ELSTER MUSTAD 3.769.367 81.980.716 1.918.856
OSCAR SIGVALD STRUGSTAD 2.243.903 18.045.738 980.591
PER STOKKE 1.931.658 2.897.471 560.104
ASTRID HJELLNES 1.846.807 10.138.937 617.199
REIDAR CONRAD RAMBERG 1.711.844 7.414.270 598.799
THORLEIF GANSMOE 1.438.277 8.029.241 611.291
BERTHA ENGELSEN 1.324.552 1.407.749 376.737
KAARE INGVAR KARLSSON 1.323.073 9.468.147 461.503

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1922 Etternavn LERBERG Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 139.045
Formuesøyle 548.264
Inntektssøyle 181.173
Formuesøyle 795.807
Inntektssøyle 202.349
Formuesøyle 274.685
Inntektssøyle 264.720
Formuesøyle 819.050
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55