INGER SOFIE KJØSTVEDT

Født 1957 (58 år). Bosatt på 4770 HØVÅG i Lillesand kommune (Aust-Agder).

  • 377.085 i inntekt
  • 0 i formue
  • 124.018 i skatt

INGER SOFIE KJØSTVEDT tjente 109.449 kroner mer enn naboene på 4770 HØVÅG, og hadde 705.698 kroner mindre i formue. Inntekten var 106.017 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Lillesand kommune og 197.086 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til INGER SOFIE KJØSTVEDT er 507.558 kroner mindre enn snittet blant menn i Lillesand, og 282.137 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 377.085
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner INGER SOFIE KJØSTVEDT
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 377.085 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 124.018 kr

4770 HØVÅG

Toppliste for 1957-kullet på 4770 HØVÅG
Navn Inntekt Formue Skatt
PÅL BIRGER EVENSEN 550.818 0 219.137
STEINAR SOLLIE 462.998 3.879.119 175.228
KAY OLE EIDJORD 390.891 4.301.376 170.123
INGER SOFIE KJØSTVEDT 377.085 0 124.018
SVERRE BERGLUND 350.002 0 129.637
TRUDE ANGEN 326.375 0 126.675
BENTE BJORDAL 319.768 234.641 110.895
BERIT JØRSTAD 311.851 0 106.951
ANNE MARIT FJELDSGÅRD 308.931 211.889 90.759
ANN KRISTIN FAST 305.462 0 104.359

Gjennomsnitt for poststedet 4770 HØVÅG

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1957 Etternavn KJØSTVEDT Alder
Inntektssøyle 183.495
Formuesøyle 387.288
Inntektssøyle 347.585
Formuesøyle 1.010.120
Inntektssøyle 218.560
Formuesøyle 61.783
Inntektssøyle 314.311
Formuesøyle 1.336.868
Inntektssøyle 212.667
Formuesøyle 314.681
Inntektssøyle 287.030
Formuesøyle 1.150.985
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159.614
over 80
Formuesøyle 692.092
Inntektssøyle 237.470
70 - 79
Formuesøyle 1.323.274
Inntektssøyle 285.365
60 - 69
Formuesøyle 1.500.669
Inntektssøyle 348.290
50 - 59
Formuesøyle 848.238
Inntektssøyle 379.739
40 - 49
Formuesøyle 849.556
Inntektssøyle 245.054
30 - 39
Formuesøyle 93.301
Inntektssøyle 109.484
20 - 29
Formuesøyle 57.265
Inntektssøyle 9
under 20
Formuesøyle 104

Lillesand kommune

Toppliste for 1957-kullet i Lillesand kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
SIGURD BJELLAND 5.385.832 4.165.211 1.566.363
GUNNAR KULIA 2.240.422 11.677.180 986.820
MARK FERGUSON JEFFREY 1.773.366 366.753 802.349
ATLE HAARDE 1.342.155 0 663.699
INGRID BJURGÅRD 1.023.304 0 432.020
STEIN ERIK MICHAEL KVAM 910.454 4.074.884 428.588
LEIF ERLING LAUVÅS 702.550 0 288.570
KNUD RYAN DALE JENSEN 687.625 0 292.009
FIKRET LUCKIN 683.546 0 275.384
CARL STEINAR ANDERSEN 615.317 0 257.351

Gjennomsnitt for Lillesand kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1957 Etternavn KJØSTVEDT Alder
Inntektssøyle 179.999
Formuesøyle 282.137
Inntektssøyle 271.069
Formuesøyle 507.558
Inntektssøyle 217.771
Formuesøyle 147.480
Inntektssøyle 362.469
Formuesøyle 517.067
Inntektssøyle 202.266
Formuesøyle 343.916
Inntektssøyle 299.087
Formuesøyle 768.452
Inntekt Formue
Inntektssøyle 163.936
over 80
Formuesøyle 774.006
Inntektssøyle 212.930
70 - 79
Formuesøyle 726.486
Inntektssøyle 279.161
60 - 69
Formuesøyle 757.209
Inntektssøyle 287.130
50 - 59
Formuesøyle 470.890
Inntektssøyle 284.592
40 - 49
Formuesøyle 376.859
Inntektssøyle 214.002
30 - 39
Formuesøyle 129.548
Inntektssøyle 108.842
20 - 29
Formuesøyle 38.569
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 39

Aust-Agder fylke

Toppliste for 1957-kullet i Aust-Agder
Navn Inntekt Formue Skatt
SIGURD BJELLAND 5.385.832 4.165.211 1.566.363
SVEIN BUVIK 3.821.778 0 1.777.560
ARNFINN GROVEN 2.662.852 701.461 219.915
STEINAR HEIMTUN 2.523.639 1.265.955 1.154.872
PER EINAR HELLELAND 2.266.797 1.014.621 1.017.196
GUNNAR KULIA 2.240.422 11.677.180 986.820
ROGER TORBERGSEN 2.223.758 1.741.285 671.045
ERIK LØNNMARK WERNER 2.024.403 452.633 893.016
DAVID GIBSON 1.930.674 135.586 864.165
MARK FERGUSON JEFFREY 1.773.366 366.753 802.349

Gjennomsnitt for Aust-Agder fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1957 Etternavn KJØSTVEDT Alder
Inntektssøyle 169.808
Formuesøyle 244.794
Inntektssøyle 278.813
Formuesøyle 516.858
Inntektssøyle 219.629
Formuesøyle 313.502
Inntektssøyle 352.871
Formuesøyle 461.550
Inntektssøyle 202.266
Formuesøyle 343.916
Inntektssøyle 299.087
Formuesøyle 768.452
Inntekt Formue
Inntektssøyle 157.165
over 80
Formuesøyle 887.948
Inntektssøyle 193.283
70 - 79
Formuesøyle 645.994
Inntektssøyle 260.043
60 - 69
Formuesøyle 648.019
Inntektssøyle 292.164
50 - 59
Formuesøyle 523.495
Inntektssøyle 302.558
40 - 49
Formuesøyle 292.098
Inntektssøyle 245.768
30 - 39
Formuesøyle 158.170
Inntektssøyle 110.089
20 - 29
Formuesøyle 41.921
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 37

Norge

Toppliste for 1957-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
TORE MYRHOLT 70.711.999 99.514.236 22.253.347
PETER MARTIN ANKER 16.972.434 22.988.258 6.887.685
GERT WILHELM MUNTHE 16.023.768 68.158.876 6.090.548
KIM DOBROWEN 13.479.599 19.965.108 4.733.674
PER IVAR SKINSTAD 12.662.479 3.004.839 3.730.417
LARS SOLBAKKEN 12.512.273 17.139.098 6.253.095
JOHNNY SKOGLUND 11.828.681 2.573.760 5.628.930
VIGDIS LOBBEN STRØM 11.619.853 27.923.156 3.630.454
ALF RAGNAR LØVDAL 10.759.924 2.885.722 2.639.148
ELDBJØRG GISMERVIK 10.685.018 73.170.995 3.832.360

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1957 Etternavn KJØSTVEDT Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 256.903
Formuesøyle 354.495
Inntektssøyle 395.194
Formuesøyle 674.421
Inntektssøyle 177.985
Formuesøyle 1.000.444
Inntektssøyle 316.082
Formuesøyle 871.073
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55