VEGAR SKOGSETH

Født 1974 (41 år). Bosatt på 2074 EIDSVOLL VERK i Eidsvoll kommune (Akershus).

  • 420.772 i inntekt
  • 0 i formue
  • 171.349 i skatt

VEGAR SKOGSETH tjente 194.330 kroner mer enn naboene på 2074 EIDSVOLL VERK, og hadde 421.258 kroner mindre i formue. Inntekten var 155.800 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Eidsvoll kommune og 237.253 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til VEGAR SKOGSETH er 361.217 kroner mindre enn snittet blant menn i Eidsvoll, og 217.658 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 420.772
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner VEGAR SKOGSETH
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 420.772 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 171.349 kr

2074 EIDSVOLL VERK

Toppliste for 1974-kullet på 2074 EIDSVOLL VERK
Navn Inntekt Formue Skatt
VEGAR SKOGSETH 420.772 0 171.349
PER ARNE STANGELAND FRANK 344.827 0 138.933
INA LANDAU AASEN 219.468 0 76.821
JOHANNES NAKLING 208.547 0 78.368
TRINE JOHANSEN 191.198 0 64.533
NINA HELENE NORDAL CARLSEN 152.469 204.109 48.452
TORBJØRN DYRUD 141.406 0 56.184
ANETTE JOANNA ANTONSEN 137.363 139.859 15.132
SADAT KALJOSI 116.814 0 43.009
MARIANNE HOLT 94.210 205.416 27.432

Gjennomsnitt for poststedet 2074 EIDSVOLL VERK

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1974 Etternavn SKOGSETH Alder
Inntektssøyle 190.763
Formuesøyle 255.211
Inntektssøyle 261.698
Formuesøyle 585.588
Inntektssøyle 110.996
Formuesøyle 68.673
Inntektssøyle 154.047
Formuesøyle 3.005
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 420.772
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 168.129
over 80
Formuesøyle 628.982
Inntektssøyle 194.184
70 - 79
Formuesøyle 718.738
Inntektssøyle 252.488
60 - 69
Formuesøyle 551.980
Inntektssøyle 289.415
50 - 59
Formuesøyle 753.645
Inntektssøyle 282.105
40 - 49
Formuesøyle 158.789
Inntektssøyle 231.312
30 - 39
Formuesøyle 156.174
Inntektssøyle 127.729
20 - 29
Formuesøyle 234.904
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 20

Eidsvoll kommune

Toppliste for 1974-kullet i Eidsvoll kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
RONNY VINJE OPSAHL 1.189.278 0 171.291
BENT ANDERSEN 1.106.902 0 495.447
CHRISTER SANNERHAUGEN 802.211 0 109.947
JOHN JOACHIM WILDNER 760.984 0 333.904
EGIL BRYNI FINSBRÅTEN 669.393 0 289.884
ANNE-LENE STORE CHRISTENSEN 653.350 0 190.500
LARS HÅKON BLOSTRUPMOEN 638.747 0 252.313
JARLE NILSEN 633.265 0 270.908
PÅL MELBYE 629.175 1.834.908 263.613
GEIR-HELGE SJAAENG 594.468 0 246.550

Gjennomsnitt for Eidsvoll kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1974 Etternavn SKOGSETH Alder
Inntektssøyle 183.519
Formuesøyle 217.658
Inntektssøyle 264.972
Formuesøyle 361.217
Inntektssøyle 196.959
Formuesøyle 71.249
Inntektssøyle 272.466
Formuesøyle 103.483
Inntektssøyle 136.928
Formuesøyle 181.441
Inntektssøyle 303.311
Formuesøyle 354.010
Inntekt Formue
Inntektssøyle 155.250
over 80
Formuesøyle 645.161
Inntektssøyle 197.158
70 - 79
Formuesøyle 595.153
Inntektssøyle 250.279
60 - 69
Formuesøyle 529.899
Inntektssøyle 285.137
50 - 59
Formuesøyle 381.687
Inntektssøyle 280.919
40 - 49
Formuesøyle 201.494
Inntektssøyle 232.088
30 - 39
Formuesøyle 63.798
Inntektssøyle 123.556
20 - 29
Formuesøyle 49.795
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 41

Akershus fylke

Toppliste for 1974-kullet i Akershus
Navn Inntekt Formue Skatt
MORTEN JØRGENSEN 7.389.431 0 2.488.353
HENRIK HOLST 5.229.402 3.278.511 1.589.357
HAAKON HEDENSTRÖM JENSEN 4.911.092 5.879.325 1.626.917
MARTIN AASEN 4.204.509 134.709 1.311.651
DANIEL PAUL GUSTAV NANNSKOG 3.847.600 1.752.734 1.831.082
PATRIK BØ EGELAND 3.178.154 0 1.498.650
SIGVART VOSS ERIKSEN 3.129.347 761.374 858.168
VIDAR HAUGEN 3.115.509 0 1.000.883
KATARZYNA ANNA ANDERSEN 3.061.505 6.332.461 960.512
TROND KRISTIAN SOLSTAD 2.694.545 0 1.268.997

Gjennomsnitt for Akershus fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1974 Etternavn SKOGSETH Alder
Inntektssøyle 221.475
Formuesøyle 369.596
Inntektssøyle 350.658
Formuesøyle 626.530
Inntektssøyle 235.496
Formuesøyle 99.700
Inntektssøyle 339.517
Formuesøyle 132.676
Inntektssøyle 162.227
Formuesøyle 143.264
Inntektssøyle 296.011
Formuesøyle 307.632
Inntekt Formue
Inntektssøyle 192.076
over 80
Formuesøyle 844.306
Inntektssøyle 244.945
70 - 79
Formuesøyle 978.927
Inntektssøyle 332.287
60 - 69
Formuesøyle 918.580
Inntektssøyle 399.779
50 - 59
Formuesøyle 618.840
Inntektssøyle 380.161
40 - 49
Formuesøyle 401.129
Inntektssøyle 266.611
30 - 39
Formuesøyle 192.564
Inntektssøyle 106.413
20 - 29
Formuesøyle 71.519
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 64

Norge

Toppliste for 1974-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
MARIANNE ULRICHSEN 22.059.247 263.785.222 9.066.268
JOHAN CHRISTOPHER SOLITAIR STENERSEN 18.410.364 70.509.092 5.979.190
ALEXANDER BORGEN 12.529.337 18.040.884 6.492.491
JOHAN BERNT MICHELSEN 12.143.971 14.555.498 6.440.031
KNUT MAGNE RISVIK 10.474.320 11.894.110 5.043.516
FRODE JOHNSEN 10.014.649 11.953.370 281.440
KLAUS HATLEBREKKE 9.216.211 2.176.890 4.352.905
ØYVIND REIERSEN 8.808.988 7.675.422 4.123.539
ESPEN BRUU-SYVERSEN 7.483.163 7.866.262 2.281.084
MORTEN JØRGENSEN 7.389.431 0 2.488.353

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1974 Etternavn SKOGSETH Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 217.470
Formuesøyle 148.193
Inntektssøyle 304.670
Formuesøyle 198.173
Inntektssøyle 202.072
Formuesøyle 252.857
Inntektssøyle 392.241
Formuesøyle 497.818
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55