"Samfunn" inneholder flere emner

"Samfunn" er relatert til

Relaterte program

Artikler om "Samfunn"

Personer relatert til "Samfunn"

Vis klipp1:41

Kampen for selvbestemt abort

Omhandler dato: 1978

Retten til selvbestemt abort regnes som en milepæl i kvinnekampen, og i juni 1978 vedtok Stortinget loven om selvbestemt abort. 8. mars 1978 gikk tusener av mennesker i demonstrasjonstog i kampen for en slik lov.

Vis klipp1:47

Kvinneorganisasjoner 1970-tallet

Omhandler dato: 1974

Flere og flere kvinner slutter seg til de nye kvinneorganisasjonene på 1970-tallet. De politiske målene kunne være forskjellige, men bevisstgjøringen hadde de felles.

Vis klipp2:07

Kvinnelige pionerer i yrkeslivet 1960-tallet

Omhandler dato: 1960

På grunn av samskatten, som mer eller mindre tvang kvinnene til hjemmet, var det få gifte kvinner i arbeidslivet også på 60-tallet. Likevel får vi, på denne tiden, landets første kvinnelige prest og landets første kvinnelige politikonstabel.

Hør politiførstebetjent Solveig Slåtten fortelle hvordan hun som første kvinnelig politi ble oppfattet av sine kolleger og av folk generelt.

Vis klipp0:51

Om familielivet på 70-tallet

Omhandler dato: 1970

Vetle Lid Larssen snakker om sin oppvekst, og om de store forandringene i familielivet på slutten av 1960-, begynnelsen av 1970-tallet.

Vis klipp1:39

Endring i kjønnsrollemønstrene

Omhandler dato: 1970

Kjønnsrolle er et hett begrep på 70-tallet, både blant kvinner og menn. Hør sosiolog Ivar Frønes fortelle om endring i kjønnsrollemønstrene som den største og mest intense kulturelle og sosiale forandring i dette århundret.

Harriet Holter (1922-1997), som foreleser for studenter i dette innslaget, var professor i sosialpsykologi, og en pionér innenfor samfunnsvitenskapelig kvinneforskning på 1970-tallet.

Vis klipp2:38

Samvittighetsekteskap

Omhandler dato: 1970

Også på 1970-tallet lever par sammen uten å være gift. Man omtaler gjerne slike samliv som samvittighetsekteskap. Er parforholdet mer levedyktig i et ekteskap enn i et samvittighetsekteskap? Hør en ung Liv Ullmann snakke litt om hva hun tror om dette.

Vis klipp1:45

Skilsmisseprosenten i Norge 1970

Omhandler dato: 1970

I 1970 ender hvert tiende ekteskap i Norge i skilsmisse, hvert femte i Oslo. Det høyeste antall skilsmisser forekommer i aldersgruppen 24-29 år. Kunne skilsmisser vært unngått dersom ektefellene hadde engasjert seg mer i samlivsspørsmål?

Vis klipp1:40

Nøkkelbarna 1950-tallet

Omhandler dato: 1950

Selv om husmor-familien står sentralt på 50-tallet, blir ikke alle barn møtt i døra av mor etter endt skoledag. Med nøkkel i en hyssing rundt halsen, må de låse seg inn selv. Mor er på jobb.

Vis klipp5:15

Den norske helgefylla

Helgefylla har lenge vært en viktig ingrediens i den norske drikkekulturen. Hvorfor er det slik? Konservator Morten Bing har studert fenomenet.

Vis klipp4:25

Massakren i Beijing

Omhandler dato: 1989

I april 1989 starter mange tusen studenter en demonstrasjon på Den himmelske freds plass i Beijing. Kravene er demokrati og mer frihet. I flere uker holder demonstrantene stand, men den 4. juni blir det fredelige studentopprøret slått ned av kinesiske militærstyrker. Flere hundre mennesker blir drept og tusenvis arrestert.

Situasjonen er også vanskelig og farlig for de utenlandske journalistene i byen. Her er en dramatisk rapport fra NRKs korrespondent et par dager etter massakren.

Vis klipp2:24

Mordet på Martin Luther King

Omhandler dato: 1968-04-04

Fire år etter at han ble tildelt Nobels fredspris blir baptistpresten, borgerrettighetsforkjemperen og ikkevoldstilhengeren Martin Luther King jr. skutt og drept i Memphis, Tennessee. Reaksjonene på drapet er sterke både i USA og resten av verden.

Vis klipp3:38

Røykeloven et klasseproblem?

Omhandler dato: 2003

Røkeloven ble innført i Norge i 2004. På forhånd var meningene sterke både blant tilhengere og motstandere. På restaurant Olympen i Oslo, en av byens mest kjente brune skjenkesteder, er mange av kundene skeptiske til hva som venter dem når de ikke lenger får røyke. Det er de svakeste som rammes, mener de.

Vis klipp3:20

Asylsøker fra Eritrea

Omhandler dato: 1986

Livet mitt var i fare av politiske grunner, forteller denne asylsøkeren fra Eritrea. Det var vanskelig å komme til Oslo. Hun fikk lite informasjon da hun kom hit, men har fått et lite rom og litt penger. Hun trodde at Norge var et humanistisk land, men er blitt skuffet.

Vis klipp3.30

Kebabnorsk

Omhandler dato: 1999

Elever fra Elvebakken og Persbråten videregående skoler snakker om ord fra innvandrerspråk som kommer inn i språket til ungdommer i Oslo. Det var spesielt ord fra arabisk, punjabi og persisk som kom inn i ungdomssjargongen i Oslo-området på nitti-tallet.

Fenomenet ble godt kjent i offentligheten da Erik Poppe lagde filmen ''Schpaa'' i 1998. I 2005 skrev Andreas Eilert Østby en ordbok for ''kebabnorsk''.

Vis klipp0:29

Reindrift

Omhandler dato: 1979

Reindrift er en næring som er utviklet av samene gjennom flere hundre år. Reinen har hatt svært stor betydning for bosetting og næringsliv i Finnmark i mange tusen år. De store helleristningsfeltene i og rundt Alta, som daterer seg fra 4 200 f. Kr. til ca. 500 f. Kr, viser dette.

I dag utøves samisk reindrift for det meste i fjell- og utmarksområdene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, samt i deler av Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal (Trollheimen) og Hedmark. Ved utgangen av 2006 var det totalt 82 reinbeitedistrikter, fordelt på 72 sommer- og helårsbeitedistrikter og 10 distrikter som brukes til vår-/høst- og vinterbeiter for norsk reindrift, ifølge landbruks- og matdepartementet.

Vis klipp1:58

Anne-Cath. Vestly filosoferer på tur

Omhandler dato: 1972

Anne-Cath. Vestly løper i skogen sammen med hunden sin, og tenker høyt om det å være barnebokforfatter. Hun er også bekymret for miljøet i skogen ved Bøler, der hun bor.

Opphavsrett NRK © 2009–2015 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen