Vis klipp28:29

Kina om Kina: episode 2

Middelklassefamiliene i Kina blir stadig flere. De har bedre økonomi, bor i byene og kan handle på IKEA. En enda større gruppe er migrasjonsarbeiderne. De har flyttet fra landsbygda, forlatt barna hos besteforeldrene og jobber i byene uten å være registrert eller forsikret.

Begge gruppene betaler sin pris for den utviklingen vi ser i Kina. Svensk dokumentarserie (2:8)

Vis klipp2.26

Skjæret ''Bispen''

Omhandler dato: 2012

Det farlige skjæret ''Bispen'' vest for Lindesnes.

Vis klipp1.36

Lillehavn

Omhandler dato: 2012

Lillehavn var opprinnelig havn for folk på Fjellskår. Det er en liten havn, som var utsatt i dårlig vær, inntil fiskerihavna ble utbygget med molo. Før den tid måtte mindre båter trekkes på land under uvær, og større skøyter måtte søke tilflukt i Ramslandsvågen.

Stedet er også blitt kalt ''Norges sydligste fiskevær'', fordi mange makrell-dorgere lenger østfra lå her tidlig i sesongen. Både Fiskernes Salgslag (Skagerrakfisk) og Norges Makrellag hadde mottaksanlegg i Lillehavn, og det var både røykeri og produksjon av klippfisk.

Vis klipp3:50

Korshavn

Omhandler dato: 2012

Korshavn ble tollsted i 1830. På Vakthusheia er det hugget inn to kompassroser og profilen av ei skute i fjellet. Det lille vakthuset ble gjenreist i 1991. Det var fiskemottak i Korshavn fram til 1990, og det har vært hermetikkfabrikk, rekepilling og filetering av makrell.

Tidligere var Korshavn et fort i Sjøforsvaret. I dag er det Korshavn Rorbuer og turistfisket som preger havnebildet.

Vis klipp28:34

Kina om Kina: episode 3

Omhandler dato: 2012

Kina er blitt et mer åpent og moderne samfunn i dag. Blant annet har Internett og den teknologiske utviklingen ført til at den statlige sensuren ikke er like lett å håndheve fra myndighetenes side.

I denne episoden møter vi bloggere som har funnet sitt medium hvor myndighetene ikke kan sensurere informasjonsflyten. Svensk dokumentarserie (3:8)

Vis klipp2:43

Stavangerfjord i Bergen

Omhandler dato: 1918

Skipet Stavangerfjord var Amerikalinjens tredje båt. Den er bygget i 1917, og seilte direkte til New York. På grunn av første verdenskrig (1914-1918) kom den ikke til Norge og Bergen før høsten 1918. Her ser vi skipet på havna i Bergen, og på vei avgårde over til Amerika igjen.

Den norske Amerikalinje var et norsk rederiselskap for skipstrafikk mellom Norge og USA, som ble stiftet i 1910. De fleste passasjerene var utvandrere fra Norge.

Vis klipp28.36

Kina om Kina: episode 4

Omhandler dato: 2012

Kinesiske kvinner får det stadig bedre. Innføringen av økonomiske reformer har gitt kvinnene en mer synlig plass i samfunnet. Tvangsgifting, og et liv på landsbygda, er ikke lenger hverdagen, nå har kvinnene rett til å bestemme selv. Valgfriheten gjør at flere tar utdannelse og jobber i de store byene.

Selv om det kinesiske samfunnet har gitt kvinnene større frihet, er det fortsatt mange som lever et hardt liv. Lav status, ettbarnspolitikk og et mannsdominert samfunn gjør at Kina er det landet i verden hvor det er flere kvinner enn menn som tar sitt eget liv.

Svensk dokumentarserie. (4:8)

Vis klipp28:38

Kina om Kina: episode 5

Omhandler dato: 2012

De unge i Kina lever godt av den velstand foreldrene har bygd opp. Stadig flere ungdommer fra landsbygda studerer i byene, med flere muligheter enn foreldrene hadde.

I denne episodene møter vi Tian Qiuyu som har tatt klassereisen fra landsbygda til egen business i byen, et resultat av hardt arbeid.

Svensk dokumentarserie (5:8)

Vis klipp28:29

Kina om Kina: episode 6

Omhandler dato: 2012

Kina har alltid vært rik på fortellinger og litteratur. I dag er Kina blitt en filmnasjon, med et økende antall filminnspillinger og sitt eget kinesiske Hollywood i Shanghai. Mange av filmregissørene er kvinner, og stadig flere av filmene er sjangerfilmer, som er et nytt fenomen i Kina.

Svensk dokumentarserie (6:8)

Vis klipp28:29

Kina om Kina: episode 7

Omhandler dato: 2012

Når en femtedel av jordas befolkning øker levestandarden går det ut over miljøet. På grunn av vannmangel og forurensing er det blitt vanskeligere å dyrke jorda i Kina.

Mange kinesere er opptatt av miljøvern, og på mange områder har forskere kommet langt når det gjelder vind- og solenergi.

Svensk dokumentarserie (7:8)

Vis klipp28:38

Kina om Kina: episode 8

Omhandler dato: 2012

Kina er blitt en økonomisk stormakt i løpet av de siste 30 årene. De får stadig større innflytelse i alle verdensdeler, og landet er blitt en stor eksportør av forbruksvarer. Men de er også sterkt involvert i råvareutvinning, særlig i Afrika. I de fleste afrikanske landene er kineserne involvert i utvikling av infrastuktur, industri og jordbruksprodukter. Hva kan dette bety på sikt, for Afrika og for kineserne?

Svensk dokumentarserie (8:8)

Vis klipp3.55

Bydelen Tøyen får nye attraksjoner

Omhandler dato: 2013

For å få fleirtal for nytt Munch-museum i Bjørvika måtte Oslo bystyre godta eit framlegg frå Sosialistisk Venstreparti (SV) om byutvikling, oppussing av bygningsmiljø og nye kulturinstitusjonar på Tøyen.

Mange meiner at eit nytt Munch-museum bør ligge på Tøyen, slik det gamle museet for den verdskjende norske biletkunstnaren har gjort sidan 1963.

Vis klipp4.59

Flom stengte vei og stanset tog

Omhandler dato: 2013

Kraftig snøsmelting og nedbør våren 2013 førte til voldsom flom i alle vassdrag på Østlandet. Her er flere klipp fra en av de første dagene, da oversvømmelsene skapte dramatiske tilstander, både materielt og menneskelig.

I Kvam i Gudbrandsdalen ble mange hus rasert, og folk måtte reddes ut i hui og hast. Riksveger og toglinjer ble stengt, og i flere dager var det nesten umulig å reise mellom Oslo og Trondheim.

Verdier for minst 200 millioner kroner gikk tapt i flommen i 2013. Det var bare to år siden forrige storflom, og mange mennesker mistet hus og hjem to ganger.

Vis klipp1:50

Udvåre

Omhandler dato: 2012

Udvåre er den ytterste øya mot havet øst for Lindesnes. Det har aldri vært bebyggelse på Udvåre, men loser og fiskere har brukt øya langt tilbake i tid.

Vis klipp3:57

Svinør

Omhandler dato: 2012

Den nære beliggenheten til Lindesnes er en av årsakene til at Svinør i sin tid ble det største losdistriktet på sørlandskysten, med 20 faste loser.

Bebyggelsen ligger på en lang rekke i vannkanten langs innsiden av Hovedøya (Svinøy), med fasadene vendt ut mot havna og det lune sundet mellom Svinøy og Hammerøy. I sine glansdager hadde Svinør fire gjestgiverier, 3 - 4 butikker, skipshandel, tre skipsverft, flere bakerier, skole, poståpneri, losstasjon og telefonsentral.

Vis klipp3:37

Jåsund

Omhandler dato: 2012

Det grunne og smale sundet som forbinder Lenefjorden og Grønsfjorden er som et nåløye du må gjennom. De som bodde her hadde full kontroll over skipstrafikken ut og inn fjorden på vestsiden av Neset. Ikke rart at det ligger mange gravrøyser omkring sundet. Det er heller ikke overraskende at Jåsund tidlig ble tollsted.

I 1604 er det registrert utskipning av tømmer til Holland og Skottland. Fra sommeren 1617 til sommeren året etter ble det tollklarert til sammen 22 skip.

Opphavsrett NRK © 2009–2014 NRK | Nettsjef: Sindre Østgård | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen