Vis klipp1.38

Krim-folket vil bli russisk

Omhandler dato: 2014

Søndag 16. mars 2014 stemte nesten alle på den ukrainske halvøya Krim i Svartehavet ja til å bli en del av Russland, og ikke lenger vær en del av Ukraina. Ingen andre land enn Russland mener at folkeavstemningen var gyldig, etter internasjonale regler. Derfor har blant andre EU, USA og Norge protestert overfor president Putin i Russland.

Det bor mange russere på Krim, men halvøya har tilhørt Ukraina de siste 60 åra.

Vis klipp3.57

Krim valgte Russland

Omhandler dato: 2014

En overveldende majoritet av dem som stemte i folkeavstemningen på Krim 16. mars 2014 valgte løsrivelse fra Ukraina og tilknytning til Russland. Halvøya Krim er ukrainsk område, men ca. 70 prosent av befolkningen der er russere.

Andre land anerkjenner foreløpig ikke folkeavstemningen. Hverken EU eller USA mener at den foregikk på en legitim måte.

Beslutningen om en folkeavstemning på Krim kom etter at det russiskvennlige regimet i Ukraina gikk av noen uker tidligere, som resultat av omfattende protestdemonstrasjoner, spesielt i hovedstaden Kiev. I Ukraina er det meningen å arrangere presidentvalg i mai.

Vis klipp2.22

Folkeavstemningen på Krim

Omhandler dato: 2014

Søndag 16. mars 2014 ble det gjennomført en folkeavstemning på den ukrainske halvøya iSvartehavet, der befolkningen skulle stemme ja eller nei til å bli en del av Russland (i stedet for Ukraina). 70 prosent av innbyggerne på Krim er etniske russere, men Krim har tilhørt Ukraina de siste 60 åra. Vel 96 prosent av dem som stemte, valgte å bli en del av Russland.

Denne reportasjen ble sendt i NRKs Dagsrevyen samme kveld.

Beslutningen om en folkeavstemning på Krim kom etter at det russiskvennlige regimet i Ukraina gikk av noen uker tidligere, som resultat av omfattende protestdemonstrasjoner, spesielt i hovedstaden Kiev. I Ukraina er det meningen å arrangere presidentvalg i mai.

Vis klipp3:49

Ukraina 1994-2014

Omhandler dato: 1994-2014

Historien om Ukrainas vekslende indre maktforhold fra 1994 til 2014 er både dramatisk og turbulent. Under Sovjetunionens tid var Ukraina underlagt kommunistisk styre, men da ''jernteppet'' falt i 1991, erklærte Ukraina seg som et selvstendig land, og valgte egne politiske ledere. Men det ble lite stabilt i forhold i toppskiktet.

Julia Timosjenko, som omtales i denne reportasjen, ble løslatt fra fengsel i februar 2014, etter at president Viktor Janukovitsj flyktet til Russland. Han var blitt svært upopulær, og ble avsatt etter store demonstrasjoner på Uavhengighetsplassen i Kiev (Majdanplassen). Som en følge av dette, har russerne gått inn i Ukraina og på Krim med militære styrker og materiell. I mars 2014 er situasjonen i området meget spent.

Vis klipp1.52

Ukrainere og russere på Krim

Omhandler dato: 2014

Vinteren 2014 har Russland blandet seg inn i ukrainsk politikk på en måte som truer freden i Ukraina. Dette skjer langt unna Norge, men for befolkningen i Ukraina er situasjonen vanskelig. I denne reportasjen fra NRK Supernytt lærer du mer om området og om det som foregår der.

Politikere i Tyskland og Storbritannia har kontakt med den russiske presidenten, Vladimir Putin, for å finne en fredelig løsning på konflikten.

Vis klipp3.25

Private militsgrupper i Ukraina

Omhandler dato: 2014

Den politiske situasjonen i Ukraina blir stadig mer spent i mars 2014. Mens politiet står mer eller mindre maktesløst, dannes flere og flere private militser på begge sider i befolkningen, både pro-russiske og anti-russiske. Her møter du en ung ukrainsk student som har sluttet seg til en privat, væpnet borgerverngruppe for å forsvare landet sitt.

Etter store protestdemonstrasjoner i Ukraina, flyktet den valgte presidenten, Viktor Janukovitsj, til Russland i slutten av februar. Regjeringen ble avsatt, og parlamentet i Ukraina oppnevnte en ny, midlertidig regjering. Russiske styrker er kalt ut langs den russisk-ukrainske grensen, og på halvøya Krim, der soldater tok kontroll over flere flyplasser og militærbaser.

Vis klipp17:14

Krimhalvøya: stormaktenes kasteball

Omhandler dato: 1853-1856

Krim, halvøy i Svartehavet, har vært offer for storpolitisk tautrekking i århundrer. Krim ble krigsskueplass midt på 1800-tallet, da europeiske stormakter sloss om størst mulig kontroll i Europa. Her er fortellingen om den legendariske Krimkrigen, som foregikk 1853-1856, med det russiske imperiet på den ene sida, og det britiske imperiet, Frankrike og Sardinia på den andre.

Russiske bevæpnet milits har igjen invadert Krim i februar/mars 2014, etter flere uker med samfunnsprotest i hovedstaden Kiev. Demonstrasjonene resulterte i at regimet i Ukraina brøt sammen i februar 2014, da den russisk-vennlige presidenten, Viktor Janukovitsj, flyktet fra Ukraina.

Vis klipp1.30

Utrygt i Kiev

Omhandler dato: 2014

Ukraina er et stort land i nordøst-Europa, som opplever politisk uro vinteren 2014. Mange er misfornøyde med politikerne som styrer der, og demonstrerer mot presidenten. Ukraina har ikke vært et selvstendig land så lenge. Før 1991 var det Russland som bestemte over Ukraina, og lenge har det bodd mange russere i landet.

Ved månedsskiftet februar/mars har mange russiske soldater gått i land på den ukrainske halvøya Krim, som ligger i Svartehavet. Det liker ikke ukrainerne på Krim.

Vis klipp4:29

Krimhalvøyas dramatiske historie

Omhandler dato: 1700-2014

Den ukrainske halvøya Krim i Svartehavet er sentral i nyhetsbildet i mars 2014, etter at Russlands president Putin har satt i land militærstyrker og okkupert baser og flyplasser der. Det skjer i kjølvannet av politiske endringer i Ukraina, som den russiske presidenten er kritisk til.

Her får du en kortversjon av Krims lange historie som politisk objekt i dragkampen mellom sentral-europeiske stormakter. Du får også en ekspertvurdering av risikoen for alvorlig konflikt mellom dagens Ukraina og Russland.

Vis klipp5.50

Regimet går av i Ukraina

Omhandler dato: 2014

22. februar falt regimet i Ukraina, etter flere uker med blodige sammenstøt mellom politi og tusenvis av demonstranter i Kiev. Mange mennesker ble drept i uroen, som begynte etter at president Victor Janukovitsj avslo en samarbeidsavtale med EU, som han tidligere hadde gått inn for.

Presidenten ble avsatt av det ukrainske parlamentet, som har vedtatt et midlertidig styre fram til nytt valg skal holdes i mai. Det spekuleres i om Janukovitsj vil bli anklaget for massemord i hjemlandet.

Det er motsetninger mellom det ukrainske folkeflertallet og den russiske minoriteten i Ukraina i spørsmålet om hvor nært forholdet til Russland skal være. Ukraina var i mange år underlagt Russland (Sovjetunionen) - som fremdeles har sterk innflytelse.

Vis klipp4.09

Opprøret i Ukraina

Omhandler dato: 2014

I januar 2014 brøt det ut store protestdemonstrasjoner i Kiev, hovedstaden i Ukraina. Demonstrasjonene var rettet mot regjeringen i republikken ved Svartehavet, og sprer seg videre i det store landet. Utover i februar blir styresmaktenes håndtering av demonstrantene stadig mer voldelig. Blant annet skyter politiet med skarpt mot opprørerne.

Aksjonen startet etter at presidenten, Viktor Janukovytsj, sa nei til en samarbeidsavtale med EU (Den europeiske union), som regjeringen først hadde gått inn for. Den politiske opposisjonen i landet oppfattet avgjørelsen som et knefall for Russland, som de mener ønsker innflytelse i Ukraina.

OBS! På grunn av innholdet passer klippet best for elever i ungdomsskolen og videregående.

Vis klipp1:39

Bokser vil bli president i Ukraina

Omhandler dato: 2014

En tidligere verdensmester i boksing, Vitalij Klitsjko, mener han har løsningene på problemene i Ukraina. Her forteller hans tidligere boksetrener om hvorfor han tror Klitsjko vil være en god kandidat som ny president i Ukraina.

Vis klipp9.10

Lågåsildfisket i Mjøsa

Omhandler dato: 2013

På høsten går den vesle ferskvannsfisken lågåsild (lagesild) opp i Gudbrandsdalslågen, nord for Lillehammer, for å gyte. Da er fiskerne på plass! Tradisjonsbærere, særlig fra bygda Fåberg, står parate på elvebredden med lange håver og fanger tonnevis med lågåsild.

Vis klipp1.46

Mange protesterer i Kiev

Omhandler dato: 2014

Demonstranter i tusenvis fylte sentrumsgatene i Kiev i desember 2013. Kiev er hovedstaden i Ukraina.
Her får du vite hva som utløste sosial og politisk uro i det store østeuropeiske landet, der det også bor mange russere.

Utover nyåret 2014 ble situasjonen verre. I februar rømte president Viktor Janukovitsj til Russland. Regjeringen hans gikk av, og en midlertidig regjering tok over. Det er meningen å gjennomføre valg på ny president i mai.

Samtidig har russiske soldater gått i land på Krim-halvøya i Svartehavet, som er ukrainsk område. De har beslaglagt blant annet militærbaser og flyplasser. Andre europeiske land og USA forsøker å etablere kontakt med Russland og Ukraina, for å hjelpe til med å løse konflikten gjennom forhandlinger.

Vis klipp13:39

Bergtatt av fjell

Omhandler dato: 2013

Hvordan oppstår fjell og fjellkjeder? Og hva skal fjellkjeden som strekker seg i hele Norges lengde hete? Fjellene har stor tiltrekningskraft på oss mennesker, og har gjennom hele historien hatt stor betydning for kulturer og sivilisasjoner over hele verden.

Geolog Henrik Svensen forteller livlig og vittig om fjell og om vårt forhold til fjellet.

Programmet er et samarbeid mellom NRK Skole og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Vis klipp39.07

Vesterhavsøyene (5)

Omhandler dato: 2013

Befolkningen på Færøyene er etterkommere av innvandrere fra Norden gjennom de siste 1200 åra. For eksempel ble hovedstaden Torshavn grunnlagt av norske vikinger i år 825.

I dette avsnittet av Vesterhavsøyene kan du oppleve både Færøyene av i dag, med et levende kultur- og næringsliv, en overveldende natur, og se utallige spor etter de tidligste landnåmsmennene, som de norrøne immigrantene kalte seg sjøl. (5:6)

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen