Vis klipp28:29

Kina om Kina: episode 6

Omhandler dato: 2012

Kina har alltid vært rik på fortellinger og litteratur. I dag er Kina blitt en filmnasjon, med et økende antall filminnspillinger og sitt eget kinesiske Hollywood i Shanghai. Mange av filmregissørene er kvinner, og stadig flere av filmene er sjangerfilmer, som er et nytt fenomen i Kina.

Svensk dokumentarserie (6:8)

Vis klipp28:29

Kina om Kina: episode 7

Omhandler dato: 2012

Når en femtedel av jordas befolkning øker levestandarden går det ut over miljøet. På grunn av vannmangel og forurensing er det blitt vanskeligere å dyrke jorda i Kina.

Mange kinesere er opptatt av miljøvern, og på mange områder har forskere kommet langt når det gjelder vind- og solenergi.

Svensk dokumentarserie (7:8)

Vis klipp28:38

Kina om Kina: episode 8

Omhandler dato: 2012

Kina er blitt en økonomisk stormakt i løpet av de siste 30 årene. De får stadig større innflytelse i alle verdensdeler, og landet er blitt en stor eksportør av forbruksvarer. Men de er også sterkt involvert i råvareutvinning, særlig i Afrika. I de fleste afrikanske landene er kineserne involvert i utvikling av infrastuktur, industri og jordbruksprodukter. Hva kan dette bety på sikt, for Afrika og for kineserne?

Svensk dokumentarserie (8:8)

Vis klipp3.55

Bydelen Tøyen får nye attraksjoner

Omhandler dato: 2013

For å få fleirtal for nytt Munch-museum i Bjørvika måtte Oslo bystyre godta eit framlegg frå Sosialistisk Venstreparti (SV) om byutvikling, oppussing av bygningsmiljø og nye kulturinstitusjonar på Tøyen.

Mange meiner at eit nytt Munch-museum bør ligge på Tøyen, slik det gamle museet for den verdskjende norske biletkunstnaren har gjort sidan 1963.

Vis klipp4.59

Flom stengte vei og stanset tog

Omhandler dato: 2013

Kraftig snøsmelting og nedbør våren 2013 førte til voldsom flom i alle vassdrag på Østlandet. Her er flere klipp fra en av de første dagene, da oversvømmelsene skapte dramatiske tilstander, både materielt og menneskelig.

I Kvam i Gudbrandsdalen ble mange hus rasert, og folk måtte reddes ut i hui og hast. Riksveger og toglinjer ble stengt, og i flere dager var det nesten umulig å reise mellom Oslo og Trondheim.

Verdier for minst 200 millioner kroner gikk tapt i flommen i 2013. Det var bare to år siden forrige storflom, og mange mennesker mistet hus og hjem to ganger.

Vis klipp3:37

Jåsund

Omhandler dato: 2012

Det grunne og smale sundet som forbinder Lenefjorden og Grønsfjorden er som et nåløye du må gjennom. De som bodde her hadde full kontroll over skipstrafikken ut og inn fjorden på vestsiden av Neset. Ikke rart at det ligger mange gravrøyser omkring sundet. Det er heller ikke overraskende at Jåsund tidlig ble tollsted.

I 1604 er det registrert utskipning av tømmer til Holland og Skottland. Fra sommeren 1617 til sommeren året etter ble det tollklarert til sammen 22 skip.

Vis klipp3:57

Svinør

Omhandler dato: 2012

Den nære beliggenheten til Lindesnes er en av årsakene til at Svinør i sin tid ble det største losdistriktet på sørlandskysten, med 20 faste loser.

Bebyggelsen ligger på en lang rekke i vannkanten langs innsiden av Hovedøya (Svinøy), med fasadene vendt ut mot havna og det lune sundet mellom Svinøy og Hammerøy. I sine glansdager hadde Svinør fire gjestgiverier, 3 - 4 butikker, skipshandel, tre skipsverft, flere bakerier, skole, poståpneri, losstasjon og telefonsentral.

Vis klipp1:50

Udvåre

Omhandler dato: 2012

Udvåre er den ytterste øya mot havet øst for Lindesnes. Det har aldri vært bebyggelse på Udvåre, men loser og fiskere har brukt øya langt tilbake i tid.

Vis klipp1:58

Selør

Omhandler dato: 2012

Seløyene var en viktig havn langt tilbake i historien. Så lenge tvillingfyrene Lindesnes og Markøy var i drift, bodde fyrinspektøren på Selhovden. Den strategiske beliggenheten og de gode ankringsmulighetene gjorde Selør til et viktig los-sted.

I dag er Selør fraflyttet, men husene holdes fortsatt i hevd. Skolehuset i uthavna er overtatt av en stiftelse som har til formål å bevare og formidle lokal kulturhistorie.

Vis klipp4:27

Spangereid

Omhandler dato: 2012

Spangereid ligger langs riksvei 460, mellom Vigeland og Lindesnes fyr. Tettstedet Spangereid har i dag ca. 1200 innbygger.

Fra 1837 var Spangereid en del av Audnedal (Undal) formannskapsdistrikt sammen med Konsmo, Valle og Vigmostad.

Vis klipp1:25

Skjærene ''Gjeslingane''

Omhandler dato: 2012

De farlige skjærene ''Gjeslingane'' øst for Lindesnes.

Vis klipp9.33

Navigasjon og fyr rundt Lindesnes

Omhandler dato: 2012

Fyr, sjømerker, naturhavner, uthavner og fiskerihavner - de er alle sammen deler av samspillet som må til for å gi sjøfarende en sikker seilas rundt Norges sydspiss.

Vis klipp22:04

Dagens Kina (2:2)

Omhandler dato: 2012-11-08

Kina er i ferd med å ta tilbake sin ledende posisjon i verdensøkonomien. Hvilken retning vil Kina velge, og hva kan konsekvensene bli av Kinas klatring mot status som økonomisk supermakt? I dette klippet diskuterer Norges fremste kjennere av kinesisk politikk, næringsliv og kultur dette spørsmålet.

Vis klipp23:37

Dagens Kina (1:2)

Omhandler dato: 2012-11-08

Kina er i ferd med å ta tilbake sin ledende posisjon i verdensøkonomien. Hvilken retning vil Kina velge, og hva kan konsekvensene bli av Kinas klatring mot status som økonomisk supermakt? I dette klippet diskuterer Norges fremste kjennere av kinesisk politikk, næringsliv og kultur dette spørsmålet.

Vis klipp9:04

Sjøbadet i Trondheim

Omhandler dato: 2012-11-22

Sjøbadet i Trondheim åpnet i 1858 på Brattøra. Siden den gang har byens friskuser tatt seg en dukkert her i all slags vær og til alle årstider. Badet har både brygge, badehus og stupetårn, og herfra stuper man rett ut i Trondheimfjorden. I dette programmet møter vi unge og gamle isbadere. De mener at å ta seg et iskaldt morgenbad er noe av det beste og sunneste man kan gjøre. Det gir både god helse og godt humør.

Vis klipp27.43

Dalen vår - episode 6

Omhandler dato: 2013-04-16

Serien nærmer seg slutten, men for Walid, Masood, Heidi og alle de andre, er dette bare den første dagen i resten av livet i den allsidige Groruddalen.

For 60 år siden var Groruddalen et stille bondesamfunn. I dag blir den av noen omtalt som en innvandrergetto.

I løpet av fem uker har du møtt flere generasjoner grorud-døler, som sammen har opplevd den store omveltningen i ''sin dal''. Dette er sjette, og foreløpig siste episode.

Opphavsrett NRK © 2009–2014 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen