"Kristin Halvorsen" hører til emnene

"Kristin Halvorsen" er relatert til programmene

Vis klipp1:40

SV kritisk til strategi i Afghanistan

Omhandler dato: 2008

Det er vanskelig for Sosialistisk Venstreparti å delta i en regjering som støtter NATO og bidrar med norske styrker i en borgerkrig i Afghanistan som blir stadig mer alvorlig.

SV er imot NATO, og kritisk til utviklingen i det fjerne asiatiske landet der det nå står tusenvis av soldater fra den vestlige forsvarsalliansen. Også FN godkjenner krigsdeltakelsen.

Taliban, den militante islamistiske bevegelsen i Afghanistan, vinner fram, mens regjeringen har svak autoritet i et land som tradisjonelt er delt opp mellom en mengde stammehøvdinger.

Vis klipp1:59

SV-Kristin og AP-Jens som ferskinger

Omhandler dato: 1983

Her ser du to av dagens politiske frontskikkelser i et gammelt klipp fra 1983. Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen er i startgropa av karrieren.

De debatterer blant annet skoleplasser og utdanning, som er ekstra viktige tema for ungdom.

Vis klipp6:35

SV-Kristin og fattigdomsløftet

Omhandler dato: 2007

Regjeringen Stoltenberg ( 2005-2009 ) mener det er rundt 124 000 nordmenn som lever under fattigdomsgrensen. Ifølge andre internasjonale målinger (EU) regnes hele 414 000 nordmenn som fattige.

Samtidig regnes Norge som et av verdens beste land å bo i.

Noen familier tjener likevel så dårlig at barna deres ikke kan delta i fritidstilbud på lik linje med andre barn. Det finnes også mange tusen rusmisbrukere med lav levestandard.

Ifølge EU er dessuten minstepensjonistene fattige. Det er dem som har lavest alderspensjon i Norge. Likevel er det klart at fattigdom her er noe annet enn den fattigdommen millioner av mennesker lever med i resten av verden.

Hvilke forskjeller ser du selv?

Vis klipp2:48

SV-Kristin og Soria Moria ett år etter

Omhandler dato: 2006

Soria Moria er et hotell og kurssted utenfor Oslo, der Regjeringen Stoltenberg møtes etter valget i 2005. Navnet brukes også om de politiske planene som denne regjeringen presenterer for velgerne (Soria Moria-erklæringen.)

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti sitter sammen i Regjeringen Stoltenberg 2005-2009.

I dette klippet karakteriserer de tre ledende politikerne første året i denne samarbeidsregjeringen. Vi møter også noen av dem som ikke er fornøyd med alt den har gjort.

Vis klipp1:53

SV-Kristin om ungdom og gjeld

Omhandler dato: 2008

De tre første åra SV-politikeren Kristin Halvorsen sitter som finansminister, ( 2005-2008 ), stiger bankrenta med over fire prosent.

Rentebevegelser er alltid et resultat av mange ulike samfunnsfaktorer, både hjemme og utenlands. I denne reportasjen mener Halvorsen at rentenivået i 2008 er passe høyt. ( Rundt 5,75 %)

I vestlige land låner de fleste mennesker penger til bolig. Hvis gjeldsrenta blir for høy, eller folk låner for mye, kan både banker og enkeltpersoner ende i økonomisk krise.

I USA skjer dette i 2008. Tusenvis av amerikanere greier ikke å betale personlig gjeld til banken. Mange banker er truet av konkurs.

Vis klipp0:53

SV-Kristin kritiserer Terra-kommuner

Omhandler dato: 2007

I dette klippet fra 2007 kritiserer finansminister Kristin Halvorsen de norske kommunene som i 2007-2008 tapte over 100 millioner kroner på usikre investeringer i USA.

De åtte kommunene hadde latt seg lokke av finansselskapet Terra Securities til å sette offentlige midler i amerikanske aksjefond, i stedet for i bankinnskudd.

Pengene kom fra salg av kommunale kraftverk. Altså er de offentlig eiendom, og politikerne skal forvalte innbyggernes eiendom på beste måte.

I stedet taper de millioner fordi de amerikanske fondene går konkurs. Dette kalles Terra-skandalen. Staten har etterpå erstattet mye av tapet de åtte kommunene led.

Vis klipp2:07

SV-Kristin om Norge og Afghanistan

Omhandler dato: 2007

Etter at USA invaderer Afghanistan i 2001 for å bekjempe den islamistiske bevegelsen Taliban, sender mange NATO-land soldater og utstyr for å støtte USA.

FNs sikkerhetsråd godkjenner ISAF i desember 2001. Hensikten er å sikre hovedstaden Kabul, og gi den afghanske overgangsregjeringen mulighet til å fungere.

Den første ISAF-styrken (International Security Assistance Force) er operativ fra februar 2002. Den skal være fredsbevarende, men krigshandlingene har spredt seg, og Taliban og Al Qaida gjør motstand.

I 2008 er det 35.500 soldater med, fra 37 land. NATO har kommandoen.

Ifølge Forsvarsnett er det 590 norske soldater med i ISAF høsten 2008.

Vis klipp3:05

SV-Kristin om Sør-Afghanistan

Omhandler dato: 2007

USA ber alliansepartnerne i NATO, blant andre Norge, om å bidra med flere soldater i Sør-Afghanistan, der krigen mot Taliban er hardere enn nord i landet.

SV motsetter seg dette. Partiet er i utgangspunktet mot NATO, men SV har inngått kompromiss med regjeringspartnerne AP og SP, som er NATO-vennlige.

SV har allerede godtatt at Norge bidrar med militære spesialstyrker nord i Afghanistan.

Vis klipp4:17

SV-Kristin om fattige i Norge

Omhandler dato: 2005

Her møtes finansminister Per Kristian Foss og SV-leder Kristin Halvorsen under valgkampen før stortingsvalget 2005. De snakker om å sette av penger i statsbudsjettet til å hjelpe fattige i Norge.

På dette tidspunktet er det Kjell Magne Bondevik som er sjef for en borgerlig regjering av Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre.

Noen uker etter at denne debatten går, overtar Kristin Halvorsen som finansminister i den nye regjeringen Stoltenberg, i samarbeid mellom Arbeiderpartiet ( AP ), Sosialistisk Venstreparti ( SV )
og Senterpartiet ( SP ).

Vis klipp0:56

SV-Kristin om renta

Omhandler dato: 2005

I denne debatten snakkes det om bankrenta. (Renta er en ekstra utgift som alle låntakere må plusse på gjelda de skal betale tilbake til banken.)

I Norge låner nesten alle voksne penger til å kjøpe seg bolig. Derfor er mange interessert i rentenivået, som varierer, og som blir fastsatt av myndighetene (Norges bank og Regjeringen.)

Da denne debatten finner sted i 2005, er renta historisk lav. Men i løpet av de fire åra fra 2005 til 2008 stiger renta over fire prosent. I denne perioden er Kristin Halvorsen finansminister.

Men politikerne i Norge har ikke full kontroll over renten. Endringer i økonomiske forhold ellers i verden, særlig i USA og Europa, har stor innflytelse på norsk økonomi.

Vis klipp3:48

SV-Kristin om skolepolitikk

Omhandler dato: 2005

Før stortingsvalget i 2005 virker finansminister Per Kristian Foss og SV-leder Kristin Halvorsen uenige om skolepolitikken. De er imidlertid enige om at kunnskapsnivået må opp hos både elever og lærere.

I valgkampen er dette SVs mest prioriterte sak. Etter valget blir SV med i den nye rød-grønne regjeringen sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Statsminister Jens Stoltenberg fastslår også at bedre skole er viktigste sak for denne regjeringen - sammen med miljøvern.

Internasjonale undersøkelser de siste åra viser at norske elever er dårligere til å lese, og svakere i blant annet matematikk, enn elever i mange andre land. ( Særlig PISA- undersøkelsen i 2006. )

Vis klipp1:18

SV-Kristin om Afghanistan

Omhandler dato: 2001

Den 7. oktober 2001 går USA, sammen med England, til militært angrep på Afghanistan for å slåss mot Al Qaida og Taliban, som er ekstremistiske og militante muslimske organisasjoner.

Den vestlige stormakten ønsker å finne Al Qaida-lederen Osama bin Laden, og stille ham til ansvar for terror-katastrofen mot World Trade Senter og andre mål i USA, 11. september samme året.

USA får støtte fra store deler av Europa og fra FN. I denne nyhetsreportasjen får du høre reaksjoner fra Høyres Jan Petersen og SVs Kristin Halvorsen.

Vis klipp3:11

SV-Kristin om EU-nei i 1994

Omhandler dato: 1994

Stortingsrepresentant Kristin Halvorsen er ikke bekymret for norsk næringsliv etter at flertallet stemmer nei til norsk medlemsskap i EU ved folkeavstemningen i 1994.

Næringslivets hovedorganisasjon ( NHO ) er tilhenger av norsk medlemsskap, og skuffet over avstemningsresultatet.

Vis klipp1:06

SV-Kristin om hvordan få flere i jobb

Omhandler dato: 1990

Her argumenterer Kristin Halvorsen fra SV for at staten bør opprette nye arbeidsplasser i Norge. I begynnelsen av 1990-tallet er arbeidsløsheten høy.

Sosialistisk Venstreparti (SV), som i perioden 2005-2009 danner regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er et politisk parti som går inn for større offentlig styring av økonomien. Partiet vil også ha jevnere fordeling av verdiene og mer innsats for miljøvern og klimatiltak.

Ellers er SV mot den vestlige forsvarsalliansen NATO og mot norsk medlemsskap i EU
(Den europeiske union.)

Vis klipp1:17

SV-Kristin om folketrygd og aksjer

Omhandler dato: 1991

Her argumenterer stortingsrepresentant for SV, Kristin Halvorsen, mot at Folketrygdfondet skal investere i aksjer. Sosialistisk Venstreparti vil heller sette offentlige sparepenger i banken.

SV ønsker sterk statlig styring av offentlige midler. Folketrygden skal brukes til pensjon for alle nordmenn i alderdommen.

Dette nyhetsinnslaget er fra 1991. Da er Gro Harlem Brundtland statsminister i en Arbeiderpartiregjering i Norge. Det er denne regjeringen som foreslår å investere folketrygdpenger i aksjer, for å oppnå større avkastning.

SV taper avstemningen. I 2007 har Folketrygdfondet plassert 70 milliarder kroner i aksjer, i følge avisen Dagens næringsliv. Det året tjener fondet veldig bra på aksjene. Men slik fortjeneste varierer over tid, fordi aksjemarkedet går opp og ned.

Det som heter Folketrygdfondet i 1991 er nå en del av Statens pensjonsfond ( ofte kalt Oljefondet.)
Dette fondet har to avdelinger: Statens pensjonsfond - Utland og Statens pensjonsfond - Norge. Statens pensjonsfond - Utland investerer mye av landets oljeinntekter i aksjer over hele verden.

Vis klipp4:03

SV-Kristin om høy arbeidsløshet i 1990

Omhandler dato: 1990

Kristin Halvorsen er en av landets framstående politikere fra og med 1990-tallet og framover. Siden 2005 er hun finansminister i Regjeringen Stoltenberg.

Halvorsen har hatt tillitsverv i Sosialistisk Ungdom og i Sosialistisk Venstreparti (SV) siden 1982. Hun blir valgt inn på Stortinget i 1989 og har sittet der i alle valgperiodene siden.

Her kan du høre hva hun mener bør gjøres for å få flere i arbeid. I 1990, som denne debatten er fra, er arbeidsløsheten høy, og myndighetene bruker milliarder på såkalte sysselsettingstiltak (til å aktivisere og kurse ledige.)

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen