"Christopher Hornsrud" hører til emnene

Vis klipp2:31

Den aller første AP-regjeringa

Omhandler dato: 1928

Den første sosialistiske statsministeren i Norge heter Christopher Hornsrud. Her blir han intervjuet i 1959.
I dette klippet forteller han om indre motsetninger om jordbrukspolitikken i den radikale regjeringa som bare styrer landet i 28 dager.

Han viser til en annen mangeårig leder i Arbeiderpartiet, Carl Jeppesen, som vil ha en form for statseide kollektiv - gårdsbruk i Norge, etter mønster fra den unge, kommunistiske Sovjetstaten.

Vis klipp5:25

Norge i de harde tretti-åra

Omhandler dato: 1930

Regjeringa Hornsrud er den første Arbeiderparti-regjeringa. Men den sitter bare noen få uker, før den må gå etter mistillitsforslag fra de borgerlige partiene Høyre og Venstre.

Disse filmklippene viser en del av virkeligheten i Norge i 1920- og 1930-åra. Det er økonomisk depresjon
så vel i USA som i store deler av Europa.

De fleste samfunnsforskere mener at uregulert markedsliberalisme og spekulasjon er hovedårsak til sammenbruddet i børs, finans - og arbeidsliv på 1930-tallet.

Følgen er at nød og fattigdom rammer mange, samtidig som arbeiderbevegelsen blir mer organisert og kampvillig. Det kommer til store arbeidskonflikter med fysiske sammenstøt mellom arbeidere og politi.

Vis klipp6:03

Dannelsen av Arbeiderpartiet

Omhandler dato: 1927

Statsminister Christopher Hornsrud var ikke i tvil om at valgresultatet i 1927 ga grunnlag for en regjering av Arbeiderpartiet. Men de borgerlige partiene var negative til dette, forteller han.

Da Kongen inviterer til Slottet er det Stortingets presidenter Hornsrud og Carl J. Hambro som møter opp. De blir godt mottatt av Kongen, som nevner regjeringskrisen. Arbeiderpartiet er ikke helt forberedt på å overta regjeringsmakten.

Hornsrud ber likevel Kongen om å innkalle APs gruppefører Alfred Madsen til konferanse. Kongen aksepterer dette. Etterhvert blir det opp til Martin Tranmæl og Oscar Torp å avgjøre spørsmålet om eventuell regjeringsdannelse. Det hele ender med et enstemmig vedtak om å danne Arbeiderpartiets første regjering.

Vis klipp3:01

Christopher Hornsrud om Kong Haakons syn på AP

Omhandler dato: 1905

Det var en republikansk stemning i Norge under unionsstriden før 1905, forteller Arbeiderpartiets første statsminister Christopher Hornsrud som dannet regjering i 1928. Han sier det er naturlig at Kong Haakon følte en viss antimonarkistisk holdning da han kom til Norge.

Kongen overvant disse vanskelighetene og avvæpnet republikanerne. Hornsrud møtte kongen flere ganger, alltid med det samme gode resultatet. Kong Haakon og det norske folk hører sammen i godt og vondt, forteller statsministeren.

Kongen er godt orientert i norsk politikk. Han skar igjennom det Hornsrud kaller småborgerlige interessemotsetninger og ga ham på Arbeiderpartiets vegne i oppdrag å danne landets første arbeiderregjering.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen