"Halvdan Koht" hører til emnene

"Halvdan Koht" er relatert til programmene

Vis klipp17:38

Halvdan Koht

Omhandler dato: 1940

Halvdan Koht var historikeren og fredsmannen som var utenriksminister da tyskerne invaderte Norge i april 1940. Historiker Åsmund Svendsen har skrevet bok om Koht og kjenner godt hans historie, og i dette foredraget gir han oss et innblikk i både egen skriveprosess og Kohts liv.

Programmet er en del av NRK Skoles foredragsserie ''Tankesprederen'', og er et samarbeid mellom NRK Skole og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Vis klipp2.37

Halvdan Koht til det norske folk

Omhandler dato: 1940-06-07

Siste statsråd på norsk jord ble holdt i Tromsø 7. juni 1940. Her ble det fattet vedtak om at Konge og Regjering skulle ta sete i utlandet og kampene i Norge avsluttes. Krigen mot Tyskland skulle imidlertid føres videre fra Storbritannia.

Hvorfor har kongen og regjeringen sett det som mest riktig å dra til London? Her forklarer Norges utenriksminister Halvdan Koht hva som kommer til å skje og hvorfor det måtte bli slik.

Vis klipp1.41

Halvdan Koht om krigsfrykt 1939

Omhandler dato: 1939-08-25

Situasjonen i Europa ser ganske dyster ut høsten 1939. Tyskland har på dette tidspunkt erobret både Østerrike og Tsjekkoslovakia, og truer nå med å ta Polen. Alt ser dermed ut til å gå mot en ny verdenskrig, ettersom England og Frankrike begge har garantert for Polens sikkerhet.

I dette radioklippet får du høre Norges utenriksminister, Halvdan Koht, forberede nordmenn på den krig som nå ser ut til å komme. Hvilke konsekvenser tror han dette vil få for Norge og nordmenn?

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen