"Siv Jensen" hører til emnene

Artikler om "Siv Jensen"

"Siv Jensen" er relatert til programmene

Vis klipp9:45

Siv Jensen om statsbudsjett 2015

Omhandler dato: 2014

Finansminister Siv Jensens (Frp) har lagt fram sitt første forslag til statsbudsjett for Norge. Det første mediene slo opp etter Solberg-regjeringas statsbudsjett 8. oktober 2014, var forslagene om skattelettelser. Den blå regjeringa går også inn for å bruke mer penger fra oljefondet enn den forrige regjeringen gjorde. Her kan du høre noen utsnitt fra finansminister Siv Jensens presentasjon av forslaget til statsbudsjett for 2015.

Statsbudsjettet skal debatteres blant alle partiene i Stortinget før det blir endelig vedtatt i desember 2014.

Vis klipp2:04

Partilederes reaksjon valgnatta 2013

Omhandler dato: 2013

Stortingsvalget 2013 førte til regjeringsskifte i Norge. Her hører du reaksjonene fra noen av toppolitikerne da resultatet var klart natt til 10. september.

Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet, som hadde vært statsminister de siste åtte åra, måtte gå av, til fordel for Erna Solberg fra Høyre. Hun blir ny statsminister, og vil satse på en borgerlig regjering, i samarbeid med Siv Jensen fra Fremskrittspartiet.

Politikere fra Venstre og Kristelig Folkeparti kan også komme med i den nye regjeringa.

Vis klipp1:57

FrP-Siv og klimaforskningen

Omhandler dato: 2008

Fremskrittspartiet er skeptisk til konklusjonen fra et flertall av naturforskere, som hevder at klimaet på kloden er alvorlig truet av menneskeskapt forurensing. Flere politikere fra FrP mener at klimaendringene har naturlige årsaker.

FNs klimakonvensjon og Kyotoavtalen er noen av de mest kjente forskningsrapportene. Partileder Siv Jensen og andre i FrP trekker dem i tvil, men støtter likevel noen klimapolitiske tiltak, som å kjøpe utslippskvoter i andre land. Norge kan for eksempel betale renseanlegg i Afrika i stedet for å kutte ned på forurensing hjemme.

Det er Arbeiderparti-politikeren Jens Stoltenberg som foreslår slik handel med klimakvoter i 1991. EU, USA og andre land støtter initiativet.

Vis klipp1:35

Måling viser FrP er største parti

Omhandler dato: 2008

Fremskrittspartiet har flere ganger fått stor oppslutning i politiske meningsmålinger. Men partiet har ikke vært i regjering hittil. Formann Siv Jensen håper på regjeringsmakt ved stortingsvalget i 2009.

I dette intervjuet nevnes bensinprisen, som har steget jevnt i senere år. Fremskrittspartiet gjør seg ofte til talsmann for dem som er veldig misfornøyd med dette.

Ellers nevnes sykehushotell-saken. Jensen viser til at styret for Radiumhospitalet i Oslo i 2008 begynner å føre opp et hotell for pasienter og pårørende, uten at det er penger til dette i budsjettet.

Helseministeren i Stoltenberg-regjeringen vil rive det påbegynte bygget. FrP (og andre partier) kritiserer denne beslutningen, og foreslår at private utbyggere får fullføre.

Dette blir også løsningen til slutt.

Vis klipp1:56

FrP-Siv og asylpolitikken

Omhandler dato: 2008

Når noen får politisk asyl i Norge, betyr det at han eller hun får bli her i landet som beskyttelse mot politisk, etnisk eller religiøs forfølgelse der vedkommende kommer fra.

Gjennom flere år har det kommet stadig flere asylsøkere til Norge, men likevel færre enn i de fleste andre rike land. Norge er forpliktet gjennom internasjonale avtaler ( folkeretten ) til å ta godt imot alle asylsøkere, og gi dem opphold i Norge dersom de trenger det.

Asyl- og innvandringspolitikken har vært et hett tema i Norge nesten siden 1960-åra. Det er da innvandringen fra fattige land til Norge skyter fart.

Fremskrittsspartiet har helt siden partiet ble stiftet i 1973 ment at norsk innvandringspolitikk er for liberal.
Særlig fra 1980-tallet opplever FrP at partiet får stor velgeroppslutning på dette spørsmålet.

Vis klipp1:26

FrP vokser i opposisjon

Omhandler dato: 1998

Fremskrittspartiet har alltid vært i opposisjon. Partiet samarbeider i Stortinget med de andre partiene fra sak til sak, og har hittil aldri deltatt i en norsk regjering.

Dette intervjuet med Siv Jensen får fram at FrP ønsker å markere en selvstendig politisk linje, og ikke bare kompromisse med andre partier.

De tre enkeltkravene som FrP ikke vil gi seg på i denne reportasjen, speiler Fremskrittspartiets overordnede verdier: motstand mot offentlige avgifter og statlig innblanding i næringslivet.

Vis klipp9:36

Kvinner i FrP

Omhandler dato: 1997

En debatt fra 1997 mellom Siv Jensen fra Fremskrittspartiet og Marit Nybakk fra Arbeiderpartiet.

Kjønnskvotering er ett virkemiddel som brukes for å oppnå bedre likestilling mellom kvinner og menn i politikk og arbeidsliv. De to partiene er uenige om bruken av dette virkemiddelet.

Hvilke argumenter har de to politikerne for sine syn?

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen