NRK > Tekst-TV > Side 653

653.1 Oppdatert mandag 26. sep kl 11.40

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 26.9 11.39 1:10 Skagerrak mandag kl 12 til og med tirsdag: Sørvestlig bris. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Utrygt for tåkebanker, ellers god sikt. Tirsdag ettermiddag økning til sørvestlig stiv kuling 15 m/s, om kvelden sterk kuling 20. Etter hvert regn. Moderat eller dårlig sikt. Tyskebukta og Fisker mandag kl 12 til og med tirsdag: Sørvestlig bris. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Tirsdag formiddag økning til sørvestlig stiv kuling 15, fra om ettermiddagen sterk kuling 20, liten storm 22 i nord. Regn, vesentlig i nord. Moderat eller dårlig sikt i regn. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.2 Oppdatert mandag 26. sep kl 11.40

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 26.9 11.39 2:10 Dogger og Fladen/Ekofiskfeltet mandag kl 12 til og med tirsdag: Sørvestlig frisk bris 10, dreiende sørlig. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Tirsdag morgen sørlig liten kuling 12, økende til sterk kuling 20, liten storm 22 i nord. Tirsdag kveld minking til sør- vestlig stiv kuling 15. Regnbyger, mest i nord. Moderat eller dårlig sikt i byger. Utsira Sør mandag kl 12 til og med tirsdag: Sørvestlig frisk bris 10, dreiende sørlig. Stort sett oppholdsvær god sikt. Tirsdag morgen sørlig liten kuling 12, etter hvert økende til sterk kuling 20 eller liten storm 22. Tirsdag kveld minking til sørvestlig stiv kuling 15. Regn og regnbyger med dårlig 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.3 Oppdatert mandag 26. sep kl 11.40

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 26.9 11.39 3:10 Utsira Nord og Viking/Friggfeltet mandag kl 12 til og med tirsdag: Sør- vestlig frisk bris 10, dreiende sørlig. Etter hvert stort sett oppholdsvær og god sikt. Natt til tirsdag sørlig liten kuling 12, økende til sterk kuling 20 eller liten storm 22 om ettermiddagen. Tirsdag kveld minking til sørvestlig stiv kuling 15. Regn og regnbyger med dårlig sikt. Aust-Tampen/Statfjordfeltet mandag kl 12 til og med tirsdag: Sørvestlig frisk bris 10, liten kuling 12 i aust. Enkelte regnbyger, ellers god sikt. Tirsdag formiddag økning til sørlig stiv kuling 15, sterk kuling 20 eller liten storm 22 nær kysten. Om kvelden minkende til sørvestlig stiv kuling 15. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.4 Oppdatert mandag 26. sep kl 11.40

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 26.9 11.39 4:10 Storegga og Området fra Storegga- Haltenbanken til 0-meridianen mandag kl 12 til og med tirsdag: Sørvestlig liten kuling 12. Enkelte regnbyger. Moderat eller god sikt. Tirsdag ettermiddag økning til søraustlig sterk kuling 20, dreiende sørvestlig om kvelden. Regn og regnbyger med dårlig sikt. Frøyabanken og Haltenbanken mandag kl 12 til og med tirsdag: Sørvestlig frisk bris 10. Regnbyger. Moderat eller god sikt. Tirsdag ettermiddag økning til søraustlig liten kuling 12, senere stiv eller sterk kuling 20 m/s. Regn med dårlig sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.5 Oppdatert mandag 26. sep kl 11.40

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 26.9 11.39 5:10 Sklinnabanken og Trænabanken mandag kl 12 til og med tirsdag: Sørlig frisk bris 10 m/s. Noen regnbyger med moderat sikt. Tirsdag kveld økning til søraustlig liten kuling 12. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, Røstbanken og Vesterålsbankene mandag kl 12 til og med tirsdag: Sørvestlig frisk bris eller liten kuling 12. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Fra tirsdag morgen sørlig frisk bris 10. Regnbyger. Moderat sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.6 Oppdatert mandag 26. sep kl 11.40

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 26.9 11.39 6:10 Bankene utenfor Troms og Tromsøflaket mandag kl 12 til og med tirsdag: Søraustlig opptil frisk bris 10, dreiende sørvestlig. Oppholdsvær. Noen tåkebanker i nordlige områder, for øvrig god sikt. Tirsdag formiddag dreining til sør og søraust opptil frisk bris 10. Etter hvert regn med moderat sikt. Hjelmsøybanken og Nordkappbanken mandag kl 12 til og med tirsdag: Søraustlig frisk bris 10. Etter hvert oppholdsvær. I kveld dreining til sørvestlig og vestlig opptil frisk bris 10. Oppholds- vær. Tirsdag formiddag dreining til sør og søraust frisk bris 10. Etter hvert regn i vestlige områder. Noen tåkebanker. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.7 Oppdatert mandag 26. sep kl 11.40

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 26.9 11.39 7:10 Nordbanken og Kildinbanken mandag kl 12 til og med tirsdag: Søraustlig opptil frisk bris 10 m/s, natt til tirsdag dreiende sørlig. Oppholdsvær. Noen tåkebanker. Bankene nord for Svalbard mandag kl 12 til og med tirsdag: Sørvestlig opptil frisk bris 10 m/s, dreiende sørlig. Oppholdsvær. Tåkebanker. Tirsdag søraustlig opptil frisk bris 10, dreiende sørlig, perioder med liten kuling 12 nær Hinlopenstretet. Etter hvert sludd eller regn med moderat eller dårlig sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.8 Oppdatert mandag 26. sep kl 11.40

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 26.9 11.39 8:10 B4 mandag kl 12 til og med tirsdag: Aust og søraust frisk bris til stiv kuling 15. Regn i sør som beveger seg nord. Tirsdag sørlig frisk bris 10, til dels liten kuling 12. Spredt regn. Tåkebanker. A5, B5 mandag kl 12 til og med tirsdag: Økning til søraustlig eller sørlig liten kuling 12, først i B5. Etter hvert regn, først i sør og vest. Tirsdag ettermiddag minking til sørlig opptil frisk bris 10. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Tåkebanker. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.9 Oppdatert mandag 26. sep kl 11.40

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 26.9 11.39 9:10 C4, C5 mandag kl 12 til og med tirsdag: Søraustlig frisk bris eller liten kuling 12, dreiende sørvestlig, først i C4. Noen regn. Tirsdag formiddag minking til sørlig opptil frisk bris 10. Stort sett oppholdsvær. Tirsdag kveld etter hvert regn i sør. Tåkebanker. D2, D3, E3 mandag kl 12 til og med tirsdag: Sørlig liten eller stiv kuling 15. Tirsdag kveld minking til sørlig frisk bris eller liten kuling 12. Perioder med regn. For det meste moderat sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.10 Oppdatert mandag 26. sep kl 11.40

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 26.9 11.39 10:10 F3 mandag kl 12 til og med tirsdag: Sør vestlig liten kuling 12, tirsdag etter- middag minking til sørlig frisk bris 10. Tirsdag kveld etter hvert frisk bris 10 av skiftende retning. Spredte regnbyger. Moderat eller god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

Tekst-TV

Gå til side
Gå til forrige/neste side

Nyheter og sport

TV og radio

Andre sider