NRK > Tekst-TV > Side 653

653.1 Oppdatert mandag 05. des kl 03.19

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 4.12 21.12 1:12 Skagerrak søndag kl 23 til og med mandag: Vestleg frisk bris 10 m/s, liten kuling 12 i sørlege del. Måndag kveld minking til nordleg opp i frisk 10. Opphaldsver, for det meste god sikt. Tyskebukta søndag kl 23 til og med mandag: Skiftande bris, nordvest opp i frisk bris 10 i nordaustlege del. Opphaldsver, for det meste god sikt. Dogger søndag kl 23 til og med mandag: Søraust bris. Opphaldsver og god sikt. Fisker søndag kl 23 til og med mandag: Vest og nordvest opp i frisk bris 10, i austlege del liten kuling 12. Utrygt for litt regn eller yr av og til. For 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.2 Oppdatert mandag 05. des kl 03.19

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 4.12 21.12 2:12 Fladen/Ekofiskfeltet søndag kl 23 til og med mandag: Skiftande bris. Utrygt for litt regn eller yr av og til. For det meste god sikt. Utsira Sør søndag kl 23 til og med mandag: Nordvest frisk bris 10, opp i stiv kuling 15 i søraustlege del, måndag kveld noko minkande. Litt regn eller yr av og til. Moderat sikt i nedbør. Utsira Nord søndag kl 23 til og med mandag: Vestleg opp i frisk bris 10, måndag ettermiddag minking til nordleg bris, først i nordlege del. Litt regn eller yr av og til. Moderat sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.3 Oppdatert mandag 05. des kl 03.19

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 4.12 21.12 3:12 Viking/Friggfeltet søndag kl 23 til og med mandag: Vestleg opp i frisk bris 10, måndag kveld nordleg bris i nord. Litt regn eller yr av og til. For det meste god sikt. Aust-Tampen/Statfjordfeltet søndag kl 23 til og med mandag: Vestleg frisk bris 10, i nord liten kuling 12, måndag føremiddag minking til nordleg bris. Litt regn eller yr av og til. Moderat sikt i nedbør. Måndag ettermiddag og kveld stort sett opphaldsver og god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.4 Oppdatert mandag 05. des kl 03.19

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 4.12 21.12 4:12 Storegga søndag kl 23 til og med mandag: Vestleg stiv kuling 15. Litt regn og yr. Frå måndag morgon nordvest frisk bris 10, om ettermiddagen minkande til nordleg bris. Enkelte regnbyer. Moderat eller god sikt. Frøyabanken søndag kl 23 til og med mandag: Minking til nordvest frisk bris 10, måndag kveld bris. Enkelte regnbyer. Moderat eller god sikt. Haltenbanken søndag kl 23 til og med mandag: Minking til nordvest liten kuling 12, måndag kveld frisk bris 10. Enkelte regnbyer. Moderat eller god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.5 Oppdatert mandag 05. des kl 03.19

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 4.12 21.12 5:12 Området fra Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen søndag kl 23 til og med mandag: Nordvest bris, frisk bris 10 m/s i austlege del, frå måndag etter- middag skiftande bris i vestlege del. Enkelte regnbyer i aust, elles opphaldsver. Moderat eller god sikt. Sklinnabanken og Trænabanken søndag kl 23 til og med mandag: Vestlig stiv kuling 15 m/s. Regn. Fra natt til mandag nordvestlig stiv kuling 15, fra mandag ettermiddag minkende. Sluddbyger. Moderat sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.6 Oppdatert mandag 05. des kl 03.19

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 4.12 21.12 6:12 Ytre Vestfjorden, Røstbanken og Vesterålsbankene søndag kl 23 til og med mandag: Nordvestlig liten kuling 12. Mandag nordlig liten til stiv kuling 15, fra om ettermiddagen minkende. Sludd- og snøbyger. Dårlig sikt i nedbør. Bankene utenfor Troms søndag kl 23 til og med mandag: Nordvestlig stiv kuling 15. Mandag nordlig liten kuling til stiv kuling 15, fra om ettermiddagen minkende. Enkelte sluddbyger, ellers god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.7 Oppdatert mandag 05. des kl 03.19

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 4.12 21.12 7:12 Tromsøflaket søndag kl 23 til og med mandag: Nordøstlig liten kuling 12. Mandag ettermiddag minkende til skiftende bris, mandag kveld nord- vestlig frisk bris 10 i vestlige deler. Enkelte snøbyger, ellers god sikt. Hjelmsøybanken og Nordkappbanken søndag kl 23 til og med mandag: Sørøstlig stiv kuling 15, i natt minkende til frisk bris 10. Litt snø i vest, ellers stort sett oppholdsvær. Mandag formiddag skiftende bris, seinere vestlig opptil frisk bris 10. Spredte snøbyger. Dårlig sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.8 Oppdatert mandag 05. des kl 03.19

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 4.12 21.12 8:12 Nordbanken og Kildinbanken søndag kl 23 til og med mandag: Sør og sørøstlig periodevis liten kuling 12. Mandag for- middag dreining til nordøstlig opptil frisk bris 10 m/s, først i østlige del. Enkelte snøbyger, ellers god sikt. Bankene nord for Svalbard søndag kl 23 til og med mandag: Fra sent i kveld dreining til nordvestlig liten kuling. Stort sett oppholdsvær. Noe frostrøyk. A5 søndag kl 23 til og med mandag: I nordlige del nordaustlig sterk kuling, snø og dårlig sikt. I sørlige del sørlig stiv kuling og stort sett oppholdsvær. Fra natt til mandag nordlig frisk bris i hele området, økende til liten kuling. Stort sett 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.9 Oppdatert mandag 05. des kl 03.19

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 4.12 21.12 9:12 B4 søndag kl 23 til og med mandag: Nordlig eller nordvestlig frisk bris, av og til liten kuling i vestlige del. Mandag kveld nordaustlig liten kuling. Perioder med snø og dårlig sikt. B5 søndag kl 23 til og med mandag: Sørlig frisk bris til stiv kuling. Stort sett oppholdsvær. Tidlig mandag morgen dreining til nordvestlig frisk bris til liten kuling. Enkelte snø- byger. Dårlig sikt i nedbøren. C4 søndag kl 23 til og med mandag: Nordaustlig liten kuling, i vestlige del nordlig stiv kuling. Mandag nordlig liten kuling i hele området, senere nordvestlig frisk bris. Snøbyger med dårlig sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.10 Oppdatert mandag 05. des kl 03.19

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 4.12 21.12 10:12 C5 søndag kl 23 til og med mandag: Søraustlig liten kuling, i sørlige del stiv kuling. Snø i aust, ellers stort sett oppholdsvær og god sikt. Natt til mandag minkende til skiftende bris, senere nordvestlig frisk bris. Enkelte snøbyger. God sikt utenfor nedbøren. D2 søndag kl 23 til og med mandag: For det meste nordvestlig frisk bris, av og til liten kuling. Enkelte snøbyger med moderat sikt. Mandag ettermiddag dreining til sørvestlig frisk bris, utpå kvelden sørlig stiv kuling i sør- vestlige del. Stort sett oppholdsvær og god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.11 Oppdatert mandag 05. des kl 03.19

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 4.12 21.12 11:12 D3 søndag kl 23 til og med mandag: Nord vestlig stiv kuling, tidlig mandag dreining til nordlig liten kuling. Fra mandag ettermiddag vestlig frisk bris. Enkelte snøbyger, ellers god sikt. E3 søndag kl 23 til og med mandag: Nordlig liten kuling, i austlige del stiv kuling. Mandag nordvestlig frisk bris, i austlige del liten kuling. Enkelte snøbyger, ellers god sikt. Mandag kveld vestlig frisk bris. Stort sett oppholdsvær og god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.12 Oppdatert mandag 05. des kl 03.19

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 4.12 21.12 12:12 F3 søndag kl 23 til og med mandag: Nord vestlig liten kuling, i austlige del stiv kuling. Regn eller sludd i austlige del, ellers oppholdsvær og god sikt. Mandag nordvestlig frisk bris til liten kuling, om ettermiddagen dreiende vestlig. Stort sett oppholdsvær og god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

Tekst-TV

Gå til side
Gå til forrige/neste side

Nyheter og sport

TV og radio

Andre sider