NRK > Tekst-TV > Side 653

653.1 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 1:13 Tyskebukta og Fisker fredag kl 23 til og med lørdag: Vestlig opp i frisk bris 10 m/s, natt til lørdag dreining til sørvest liten kuling 12. Oppholdsvær og god sikt. Fra lørdag ettermiddag sørlig stiv og til dels sterk kuling 20. Perioder med regn og yr med moderat sikt. Dogger og Fladen/Ekofiskfeltet fredag kl 23 til og med lørdag: Økning til sør vest stiv kuling 15, lørdag ettermiddag dreiende sørlig. Oppholdsvær, god sikt. Fra lørdag morgen perioder med regn og yr. Moderat sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.2 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 2:13 Utsira Sør fredag kl 23 til og med lørdag: Sørvest frisk bris 10. Oppholds vær og god sikt. Natt til lørdag økning til sørlig stiv kuling 15. Perioder med regn og yr med moderat sikt. Utsira Nord fredag kl 23 til og med lørdag: Sørvest liten kuling 12, stiv kuling 15 i nordlige del. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Natt til lørdag økning til sørlig stiv og til dels sterk kuling 20. Perioder med regn og yr, ellers god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.3 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 3:13 Viking/Friggfeltet fredag kl 23 til og med lørdag: Sørvest til dels stiv kuling 15. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Fra natt til lørdag sørlig til dels sterk kuling 20, fra om etter- middagen til dels stiv kuling 15. Perioder med regn og yr, ellers god sikt. Aust-Tampen/Statfjordfeltet fredag kl 23 til og med lørdag: Sørvest stiv kuling 15. Enkelte regnbyger, ellers god sikt. Natt til lørdag dreining til sørlig sterk kuling 20, liten storm 22 i østlige del, fra lørdag ettermiddag sørvest stiv kuling 15. Perioder med regn, ellers god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.4 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 4:13 Storegga fredag kl 23 til og med lørdag: Sørvest periodevis liten storm 22. Regnbyger. Lørdag morgen sørlig liten og kan hende full storm 25, fra om ettermiddagen sørvest periodevis sterk kuling 20. Perioder med regn. Moderat sikt i nedbør. Frøyabanken fredag kl 23 til og med lørdag: Sør og sørvest sterk kuling 20, periodevis liten storm 22, seint lørdag kveld sørøst liten kuling 12. Perioder med regn. Moderat sikt i nedbør. Haltenbanken fredag kl 23 til og med lørdag: Sør og sørvest sterk kuling 20. Fra lørdag morgen sørlig stiv kuling 15, periodevis sterk kuling 20 i vest. Perioder med regn. Moderat sikt i 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.5 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 5:13 Bankene utenfor Nordland fredag kl 23 til og med lørdag: Sørlig sterk kuling 20 m/s. Regnbyger, ellers moderat eller god sikt. Bankene utenfor Troms og Tromsøflaket fredag kl 23 til og med lørdag: Økning til sørlig stiv kuling 15. Enkelte regn byger, ellers god sikt. Hjelmsøybanken og Nordkappbanken fredag kl 23 til og med lørdag: Sørvestlig frisk bris 10. Spredt regn og snø. Moderat sikt. Lørdag morgen økning til sørlig liten kuling 12. Stort sett oppholdsvær og god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.6 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 6:13 Nordbanken og Kildinbanken fredag kl 23 til og med lørdag: Sørvest liten kuling 12 eller stiv kuling 15. Lørdag etter- middag minking til liten kuling 12 m/s. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Fiskefeltene vest for Irland fredag kl 23 til og med lørdag: Vestlig liten kuling 12, lørdag morgen dreiende sør- vest. Stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag sørvest opp i liten storm 22, forbigående full storm 25 i nord, lørdag kveld dreiende vestlig. Regn og regnbyger. Moderat sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.7 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 7:13 Rockall fredag kl 23 til og med lørdag: Vestlig til dels sterk kuling 20. Lørdag ettermiddag forbigående sørvest frisk bris 10, om kvelden nordvest liten kuling 12. Regn og regnbyger med moderat sikt. Hebridene fredag kl 23 til og med lørdag: Sørlig sterk kuling 20, fra lørdag morgen sørvest stiv kuling. Lørdag kveld sørvest frisk bris 10, nordvest sterk kuling 20 i sørlige del. Regn og regnbyger, moderat sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.8 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 8:13 Orknøyene og Shetlandsbankene fredag kl 23 til og med lørdag: Økning til sørlig sterk kuling 20, fra lørdag morgen sør- vest periodevis stiv kuling 15, lørdag kveld sørlig frisk bris 10. Regn og regnbyger, moderat sikt i nedbør. Vest-Tampen fredag kl 23 til og med lørdag: Økning til sørlig sterk kuling 20, fra lørdag morgen sørvest stiv kuling, lørdag kveld sørlig liten kuling 12. Regn og regnbyger. Moderat sikt i nedbør. Færøybankene fredag kl 23 til og med lørdag: Sørlig liten storm 22, fra natt til lørdag sørvest periodevis sterk kuling 20. lørdag kveld sørlig liten kuling 12. Regn og regnbyger. Moderat 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.9 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 9:13 Bankene nord for Svalbard fredag kl 23 til og med lørdag: Aust og søraust bris, perioder med liten kuling eller stiv kuling nord for Spitsbergen. Oppholdsvær og god sikt. Perioder med moderat ising. B4 fredag kl 23 til og med lørdag: Austlig stiv kuling eller sterk kuling. Lørdag kveld austlig liten storm. Spredt snø, ellers moderat eller god sikt. Moderat ising. B5, B6 fredag kl 23 til og med lørdag: Austlig frisk bris, stiv kuling i sør. Lørdag morgen minking til austlig frisk bris eller liten kuling. Spredt snø, ellers god sikt. Fare for moderat ising. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.10 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 10:13 C4 fredag kl 23 til og med lørdag: Aust og søraust frisk bris til stiv kuling. Enkelte sluddbyger, ellers god sikt. C5, C6 fredag kl 23 til og med lørdag: Austlig frisk bris til stiv kuling. Etter hvert opptil liten kuling av skiftende retning. Spredt snø, perioder med regn i C5. Ellers god sikt. D2 fredag kl 23 til og med lørdag: Opptil liten kuling av skiftende retning. I vestlige områder nordlig liten kuling. Spredte snøbyger, ellers god sikt. D3 fredag kl 23 til og med lørdag: Søraust og sørlig frisk bris til stiv kuling. Regnbyger, ellers god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.11 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 11:13 E3, F3 fredag kl 23 til og med lørdag: Sørlig liten kuling til sterk kuling, periodevis liten storm i søraust. Sluddbyger, ellers moderat eller god sikt. Biskaia fredag kl 23 til og med lørdag: Sørvest periodevis liten kuling 12. Regn og regnbyger. Moderat sikt i nedbør. Kanalen fredag kl 23 til og med lørdag: Sørvest periodevis liten kuling 12, lørdag kveld stiv kuling 15. Perioder med regn. Moderat sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.12 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 12:13 Området fra Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen fredag kl 23 til og med lørdag: Sørvest periodevis sterk kuling 20, natt til lørdag forbigående sørlig liten storm 22. Perioder med regn. Moderat sikt i nedbør. Norskehavet 63 - 70 nord, 0 - 10 vest fredag kl 23 til og med lørdag: Fra 63 - 66 nord:Vest og sørvest stiv kuling 15, fra lørdag morgen nordvest frisk bris 10 i vestlige del. Perioder med sludd eller snø. Moderat eller dårlig sikt i nedbør. Fra 66-70 grader nord:Liten og til dels stiv kuling 15 av varierende retning. Perioder med sludd eller snø. Moderat eller dårlig sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.13 Oppdatert fredag 27. feb kl 21.31

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 27.2 21.31 13:13 Området nord og nordaust for Island fredag kl 23 til og med lørdag: Nordlig periodevis stiv kuling 15, sterk kuling 20 i vestlige del. Perioder med snø. Dårlig sikt i nedbør. Nordaustlige del av Danskestredet fredag kl 23 til og med lørdag: Nordøst til dels liten storm 22 m/s, bris av varierende retning lengst vest. Perioder med snø. Dårlig sikt i nedbør. Sterk ising, moderat ising i vestlige del. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

Tekst-TV

Gå til side
Gå til forrige/neste side

Nyheter og sport

TV og radio

Andre sider