NRK > Tekst-TV > Side 653

653.1 Oppdatert tirsdag 02. sep kl 21.16

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 2-9 21.16 1:11 Tyskebukta og Dogger tirsdag kl 23 til og med onsdag: Øst eller sørøst bris. Stort sett oppholdsvær. Moderat eller god sikt. Fisker tirsdag kl 23 til og med onsdag: Skiftende bris. Stort sett oppholdsvær. Utrygt for tåkebanker, ellers for det meste god sikt. Fladen/Ekofiskfeltet tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sør eller sørøst bris. Stort sett oppholdsvær. Moderat eller god sikt. Utsira Sør tirsdag kl 23 til og med onsdag: Skiftende bris, onsdag sørlig bris. Stort sett oppholdsvær. For det meste god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.2 Oppdatert tirsdag 02. sep kl 21.16

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 2-9 21.16 2:11 Utsira Nord tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørlig bris. Stort sett oppholdsvær. Onsdag sørlig til dels frisk bris 10. Litt regn av og til. Moderat sikt i nedbør. Viking/Friggfeltet tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørlig bris, periodevis frisk bris 10. Oppholdsvær, onsdag litt regn. Moderat sikt i nedbør. Aust-Tampen/Statfjordfeltet tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørvest frisk bris 10, i nordlige del liten kuling 12, onsdag kveld noe minkende. Perioder med regn og moderat sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.3 Oppdatert tirsdag 02. sep kl 21.16

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 2-9 21.16 3:11 Storegga, Frøyabanken og Haltenbanken tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sør- vest stiv kuling 15, fra onsdag etter- middag liten kuling 12. Perioder med regn og moderat sikt. Bankene utenfor Nordland tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørvest liten og til dels stiv kuling 15 m/s. Regn med moderat sikt. Bankene utenfor Troms tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørvestlig frisk bris 10, perioder med liten kuling 12. Spredt regn. Fra onsdag morgen sørvest liten og til dels stiv kuling 15. Regn. Moderat sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.4 Oppdatert tirsdag 02. sep kl 21.16

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 2-9 21.16 4:11 Tromsøflaket og Hjelmsøybanken tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørvestlig frisk bris 10, perioder med liten kuling 12. Regn med moderat sikt. Nordkappbanken og Nordbanken tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørvestlig opptil frisk bris 10. Spredt regn med moderat sikt. Kildinbanken tirsdag kl 23 til og med onsdag: Dreining til sørvestlig bris, perioder med frisk bris 10 m/s. Spredt regn med moderat sikt. Fiskefeltene vest for Irland tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørøst bris, i nordlige del sørlig periodevis frisk bris 10. Litt regn eller yr av og til. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.5 Oppdatert tirsdag 02. sep kl 21.16

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 2-9 21.16 5:11 Rockall tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørlig liten kuling 12. Litt regn eller yr av og til. Onsdag sørvest frisk bris 10, om kvelden sørlig bris. Regn. Moderat sikt, onsdag kveld til dels dårlig sikt. Hebridene tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørvest frisk bris 10, onsdag ettermiddag minkende til sørlig bris. Litt regn eller yr av og til. Moderat sikt i nedbør. Orknøyene og Shetlandsbankene tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørvest frisk bris 10, onsdag minkende, først i sør. Stort sett oppholdsvær og god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.6 Oppdatert tirsdag 02. sep kl 21.16

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 2-9 21.16 6:11 Vest-Tampen tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørvest frisk bris 10, periodevis liten kuling 12 i nordvestre del. Perioder med regn og yr. Moderat sikt i nedbør. Færøybankene tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørvest liten kuling 12, onsdag ettermiddag minkende til frisk bris 10. Perioder med regn og yr. Moderat eller dårlig sikt i nedbør. Bankene nord for Svalbard tirsdag kl 23 til og med onsdag: Øst eller nordøstlig opptil frisk bris. Stort sett oppholds- vær og god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.7 Oppdatert tirsdag 02. sep kl 21.16

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 2-9 21.16 7:11 B4 tirsdag kl 23 til og med onsdag: Østlig frisk bris til stiv kuling. Regn med moderat eller dårlig sikt. Mulighet for tåkebanker. A5, A6, B5, B6 tirsdag kl 23 til og med onsdag: Søraustlig eller østlig frisk bris til stiv kuling. Regn med moderat eller dårlig sikt. Onsdag kveld skiftende bris i B5. Tåkebanker i sør. C4, C5 tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørvestlig opptil frisk bris, onsdag ettermiddag minking til bris. Enkelte regnbyger. Moderat eller dårlig sikt i nedbøren. Tåkebanker. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.8 Oppdatert tirsdag 02. sep kl 21.16

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 2-9 21.16 8:11 C6 tirsdag kl 23 til og med onsdag: Søraustlig frisk bris eller liten kuling. Regn. Onsdag morgen minking til sørvest bris. Enkelte regnbyger. Moderat eller dårlig sikt i nedbøren. Mulighet for tåkebanker. D2, D3 tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørlig eller sørvestlig frisk bris eller liten kuling. Regn med moderat sikt. E3, F3 tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørvestlig frisk bris eller liten kuling, perioder med stiv kuling. Regn med moderat sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.9 Oppdatert tirsdag 02. sep kl 21.16

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 2-9 21.16 9:11 Biskaia tirsdag kl 23 til og med onsdag: Østlig bris, liten kuling 12 i sør, fra onsdag morgen bris i hele området. Litt regn av og til i sør, ellers oppholdsvær. Moderat eller god sikt. Kanalen tirsdag kl 23 til og med onsdag: Østlig bris, fra onsdag etter- middag til dels frisk bris 10. Oppholds vær. Utrygt for tåkebanker, ellers moderat eller god sikt. Området fra Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen tirsdag kl 23 til og med onsdag: Sørvest liten og periodevis stiv kuling 15, onsdag kveld minkende til frisk bris 10 i nordvestre del. Perioder med regn og moderat og til 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.10 Oppdatert tirsdag 02. sep kl 21.16

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 2-9 21.16 10:11 Norskehavet 63 - 70 nord, 0 - 10 vest tirsdag kl 23 til og med onsdag: Fra 63 - 67 nord, 0 - 10 vestSørvest liten og periodevis stiv kuling 15. Regn. Moderat til dårlig sikt. Onsdag kveld sørvest frisk bris 10. Enkelte regn- byger, ellers god sikt. Fra 67 - 70 nord, 0 - 10 vestSørvest opp i liten kuling 12. Litt regn av og til. Fra onsdag formiddag stiv kuling 15 i østlige del, minkende om kvelden. Regn. Moderat til dårlig sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.11 Oppdatert tirsdag 02. sep kl 21.16

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 2-9 21.16 11:11 Området nord og nordaust for Island tirsdag kl 23 til og med onsdag: I sør- østlige del sørvest liten kuling 12, i nordøst nordlig stiv kuling 15. Perioder med regn og yr. Utrygt for tåkebanker, ellers moderat til dårlig sikt i nedbør. Onsdag vest eller nord- vest frisk bris 10 i hele området. Litt regn av og til med moderat sikt. Nordaustlige del av Danskestredet tirsdag kl 23 til og med onsdag: I øst nordlig opp i sterk kuling 20, onsdag minkende til liten kuling 12, lengst vest skiftende bris i hele perioden. Regn, onsdag kveld stort sett oppholds- vær. Moderat til dårlig sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

Tekst-TV

Gå til side
Gå til forrige/neste side

Nyheter og sport

TV og radio

Andre sider