NRK

NRK > Tekst-TV > Side 653

653.1 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 1:13 Tyskebukta og Dogger onsdag kl 23 til og med torsdag: Bris av skiftende retning, torsdag kveld sørlig frisk bris 10 m/s på Dogger. Oppholdsvær. God sikt. Fisker onsdag kl 23 til og med torsdag: Natt til torsdag nordvest frisk bris 10 i aust, ellers bris av skiftende retning, torsdag kveld sørlig frisk bris 10 i vest. Natt til torsdag enkelte regnbyger i aust, ellers oppholdsvær. God sikt. Fladen/Ekofiskfeltet onsdag kl 23 til og med torsdag: Bris av skiftende retning, fra torsdag ettermiddag sørlig frisk bris 10, torsdag kveld liten kuling 12, stiv kuling 15 i nordvest. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.2 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 2:13 Utsira Sør onsdag kl 23 til og med torsdag: Nordvest frisk bris 10, fra torsdag formiddag skiftende bris, torsdag kveld sørlig frisk bris 10, liten kuling 12 i vest. Opphold. God sikt. Utsira Nord onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørvest bris, fra torsdag ettermiddag sørlig frisk bris 10, om kvelden liten eller stiv kuling 15. Oppholdsvær. God sikt. Viking/Friggfeltet onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørvest frisk bris 10. Natt til torsdag enkelte regnbyger ellers god sikt. Fra torsdag etter- middag sørlig liten kuling 12, torsdag kveld stiv kuling 15, sterk kuling 20 i 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.3 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 3:13 Aust-Tampen/Statfjordfeltet onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørvest liten kuling 12. Enkelte regnbyger. Moderat sikt i nedbør. Fra torsdag ettermiddag sørlig stiv kuling 15, torsdag kveld sterk kuling 20. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Storegga onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørvest liten kuling 12. Regn- byger, ellers god sikt. Torsdag kveld sørlig liten kuling 12, økning til sterk kuling 20 i vest. Stort sett oppholdsvær og god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.4 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 4:13 Frøyabanken og Haltenbanken onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørvest liten kuling 12, periodevis stiv kuling 15. Regnbyger. Moderat sikt i nedbør. Torsdag kveld sørlig frisk bris 10. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Nordland onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørlig liten eller stiv kuling 15 m/s. Fra natt til torsdag sørvestlig frisk bris 10, perioder med stiv kuling 15. Spredt regn. Moderat eller god sikt. Bankene utenfor Troms og Tromsøflaket onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørlig frisk bris eller liten kuling 12, dreiende sørvestlig torsdag morgen. Spredt regn. Moderat eller god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.5 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 5:13 Bankene utenfor Finnmark onsdag kl 23 til og med torsdag: For det meste sørlig frisk bris 10. Oppholdsvær og god sikt. Fra torsdag morgen sørvestlig frisk bris eller liten kuling 12. Spredt regn. Moderat eller god sikt. Fiskefeltene vest for Irland onsdag kl 23 til og med torsdag: Økning til sør- vest opp i sterk kuling 20, liten kuling 12 i søraust. Regnbyger, fra torsdag ettermiddag regn med moderat sikt. Rockall onsdag kl 23 til og med torsdag: Økning til sørlig liten storm 22. Regn. Torsdag kveld sørvest liten kuling 12. Regnbyger. Moderat eller dårlig sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.6 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 6:13 Hebridene onsdag kl 23 til og med torsdag: Økning til sørlig stiv kuling 15, torsdag ettermiddag sterk kuling 20, om kvelden liten storm 22. Regn- byger, torsdag kveld regn. Moderat eller dårlig sikt i nedbør. Orknøyene, Shetlandsbankene og Vest- Tampen onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørvest liten kuling 12, dreiende sørlig. Regnbyger. Fra torsdag etter- middag sørlig stiv kuling 15, torsdag kveld sterk kuling 20. Stort sett oppholdsvær, torsdag kveld regn fra vest. Moderat sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.7 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 7:13 Færøybankene onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørvest stiv kuling 15. Regn- byger. Torsdag formiddag økning til sørlig sterk kuling 20, senere liten storm 22, først i vest. Regn. Moderat eller dårlig sikt i nedbør. Bankene nord for Svalbard onsdag kl 23 til og med torsdag: Austlig liten kuling 12, tidlig torsdag perioder med stiv kuling 15. Torsdag ettermiddag dreining til sørvestlig frisk bris eller liten kuling 12 m/s. Snø av og til. Dårlig sikt i snø. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.8 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 8:13 A5, A6, B5, B6 onsdag kl 23 til og med torsdag: Søraustlig frisk bris eller liten kuling 12, først i vest. Snø som sprer seg fra sørvest, senere regn i sør. Torsdag ettermiddag dreining til vestlig frisk bris 10 eller liten kuling 12. Spredte regnbyger. Moderat eller god sikt. B4 onsdag kl 23 til og med torsdag: Dreining til sørvestlig opptil frisk bris 10. Først i perioden snø i nord, ellers spredt regn. Mulighet for tåkebanker. Periodevis dårlig sikt. C4, C5 onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørlig frisk bris eller liten kuling 12, dreiende sørvestlig torsdag morgen. Spredt regn. Moderat sikt i regn. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.9 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 9:13 C6 onsdag kl 23 til og med torsdag: Dreining til sørlig opptil frisk bris 10. Spredt regn. Moderat eller god sikt. D2, D3 onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørlig frisk bris eller liten kuling 12. Sent torsdag kveld søraustlig sterk kuling 20 lengst sør. Spredt regn. Moderat eller god sikt. E3, F3 onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørvestlig frisk bris eller liten kuling 12, torsdag perioder med stiv kuling 15. Sent torsdag kveld sørlig sterk kuling 20 i vest. Perioder med regn. Moderat sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.10 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 10:13 Biskaia onsdag kl 23 til og med torsdag: Nordaust bris, frisk bris 10 i sør, fra torsdag ettermiddag skiftende bris i nord. Oppholdsvær og stort sett god sikt. Kanalen onsdag kl 23 til og med torsdag: Skiftende bris. Stort sett oppholdsvær. Utrygt for tåkebanker. Området fra Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørvest stiv kuling 15, fra torsdag formiddag liten kuling 12. Regn byger, natt til torsdag utrygt for torden. Moderat sikt i nedbør. Torsdag kveld sørlig stiv kuling 15, sterk kuling 20 i vest. Stort sett oppholds- vær og god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.11 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 11:13 Norskehavet 63 - 70 nord, 0 - 10 vest onsdag kl 23 til og med torsdag: Sør eller sørvest opp i stiv kuling 15. Regnbyger, utrygt for torden. Torsdag ettermiddag sørlig sterk kuling 20, torsdag kveld søraust sterk kuling 20, sørlig liten storm 22 i sør. Regn. Moderat sikt i nedbør. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.12 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 12:13 Området nord og nordaust for Island onsdag kl 23 til og med torsdag: Sørlig liten kuling 12, av skiftende retning i nordvestlige del, sørvest opp i sterk kuling 20 i sørlige del. Torsdag for- middag litt minkende i sørlige del. Regnbyger med moderat sikt. Utrygt for torden. Fra torsdag ettermiddag søraust sterk kuling 20, nordlig opp i liten storm 22 i nordvestlige del. Regn, sludd eller snø i nordvest. Moderat eller dårlig sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.13 Oppdatert onsdag 01. okt kl 21.29

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 1.10 21.29 13:13 Nordaustlige del av Danskestredet onsdag kl 23 til og med torsdag: Nordaust stiv kuling, nordlig sterk kuling 20 i nordaust, torsdag kveld nordlig full storm 25 m/s i austlige del. Perioder med snø eller sludd, til dels regn i søraust. Dårlig sikt i nedbør. Moderat ising i nordaust. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

Tekst-TV

Gå til side
Gå til forrige/neste side

Nyheter og sport

TV og radio

Andre sider