NRK > Tekst-TV > Side 653

653.1 Oppdatert tirsdag 24. jan kl 11.11

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 24.1 11.11 1:11 Skagerrak tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sørvest frisk bris 10, av og til liten kuling 12. Oppholdsvær. Moderat eller god sikt. Tyskebukta tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sørvest bris, frisk bris 10 i nord. Oppholdsvær. Tåkebanker i sør, ellers moderat eller god sikt. Dogger tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sørvest frisk bris 10, onsdag liten kuling 12 i nord. Oppholdsvær. God sikt. Fisker tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sørvest frisk bris 10. Oppholdsvær. Moderat eller god sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.2 Oppdatert tirsdag 24. jan kl 11.11

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 24.1 11.11 2:11 Fladen/Ekofiskfeltet tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sørvest frisk bris 10, fra i kveld liten kuling 12. Stort sett oppholdsvær. Moderat eller god sikt. Utsira Sør tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sør og sørvest til dels frisk bris 10, fra i kveld liten kuling 12 i vest. Litt yr eller regn. Moderat og til dels dårlig sikt i nedbør. Fra onsdag formiddag stort sett oppholds- vær. Moderat eller god sikt. Utsira Nord tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sørlig liten kuling 12, stiv kuling 15 i nord, i kveld forbigående litt minkende. Litt yr eller regn. Moderat eller dårlig sikt i nedbør. Fra sent onsdag ettermiddag stort sett 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.3 Oppdatert tirsdag 24. jan kl 11.11

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 24.1 11.11 3:11 Viking/Friggfeltet tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sør og sørvest periodevis liten kuling 12, onsdag stiv kuling 15. Regn eller yr av og til med moderat sikt. Aust-Tampen/Statfjordfeltet tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sør og sørvest stiv kuling 15, periodevis sterk kuling 20. Perioder med regn og yr med moderat og til dels dårlig sikt. Storegga og Området fra Storegga- Haltenbanken til 0-meridianen tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sør og sørvest stiv og til dels sterk kuling 20, onsdag sørvest sterk kuling 20. Perioder med regn og moderat sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.4 Oppdatert tirsdag 24. jan kl 11.11

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 24.1 11.11 4:11 Frøyabanken tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sørlig frisk bris 10, sørvest stiv kuling 15 i vest. Fra utpå etter- middagen sørvest stiv og til dels sterk kuling i hele området. Perioder med litt regn og moderat sikt. Haltenbanken tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sørlig liten kuling 12, sørvest stiv kuling 15 i vest. Fra i kveld sør- vest stiv og periodevis sterk kuling 20 i hele området. Perioder med regn og moderat sikt. Sklinnabanken og Trænabanken tirsdag kl 12 til og med onsdag: Økning til sør- vest periodevis sterk kuling 20. Regn, moderat eller dårlig sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.5 Oppdatert tirsdag 24. jan kl 11.11

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 24.1 11.11 5:11 Ytre Vestfjorden, Røstbanken og Vesterålsbankene tirsdag kl 12 til og med onsdag: Økning til sørlig periodevis sterk kuling 20, i kveld av og til liten storm 22 på Vesterålsbankene. Natt til onsdag økning til sørvestlig sterk kuling 20, periodevis liten storm 22. Regn, moderat eller dårlig sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.6 Oppdatert tirsdag 24. jan kl 11.11

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 24.1 11.11 6:11 Bankene utenfor Troms og Tromsøflaket tirsdag kl 12 til og med onsdag: Økning til sørlig stiv kuling 15, periodevis sterk kuling 20. Regn eller sludd, moderat eller dårlig sikt. Natt til onsdag økning til sørvestlig sterk kuling 22, periodevis liten storm 22. Regn, moderat eller dårlig sikt. Onsdag ettermiddag minking til vestlig stiv kuling 15, på kvelden ny økning til sterk kuling 20 på Bankene utenfor Troms. Overgang til sludd- og snøbyger, moderat eller dårlig sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.7 Oppdatert tirsdag 24. jan kl 11.11

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 24.1 11.11 7:11 Hjelmsøybanken og Nordkappbanken tirsdag kl 12 til og med onsdag: Økning til sørlig stiv kuling 15. Stort sett opphold og god sikt. Fra i kveld sørlig periodevis sterk kuling 20, natt til onsdag periodevis liten storm 22 på Hjelmsøybanken. Onsdag formiddag økning til sørvestlig periodevis liten storm 22 i hele området. Onsdag kveld minking til vestlig stiv kuling 15. Regn, moderat eller dårlig sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.8 Oppdatert tirsdag 24. jan kl 11.11

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 24.1 11.11 8:11 Nordbanken og Kildinbanken tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sørlig frisk bris 10, på Nordbanken liten kuling 12. I kveld økning til sørlig stiv kuling 15, først på Nordbanken. Enkelte snøbyger, ellers god sikt. Natt til onsdag økning til sørlig periodevis sterk kuling 20. Fra tidlig onsdag kveld sørvestlig periodevis liten storm 22, sent på kvelden minking til vestlig periodevis stiv kuling 15. Fra onsdag morgen regn, moderat eller dårlig sikt. Bankene nord for Svalbard tirsdag kl 12 til og med onsdag: Nordlig liten eller stiv kuling 15. Perioder med snø, moderat eller dårlig sikt. Utrygt for moderat eller sterk ising. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.9 Oppdatert tirsdag 24. jan kl 11.11

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 24.1 11.11 9:11 A5, B4, B5 tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sørvest liten til stiv kuling 15, periodevis sterk kuling 20. Onsdag ettermiddag dreining til nordaustlig liten eller stiv kuling 15. Snø, moderat eller dårlig sikt. Onsdag fare for moderat ising i A4 og A5. C4, C5 tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sørvestlig stiv eller sterk kuling 20. Onsdag formiddag minking til liten til stiv kuling 15 av skiftende retning. Regn eller sludd, moderat eller dårlig sikt. Onsdag kveld dreining til nordlig liten eller stiv kuling 15. Spredt snø, moderat eller dårlig sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.10 Oppdatert tirsdag 24. jan kl 11.11

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 24.1 11.11 10:11 D2, D3 tirsdag kl 12 til og med onsdag: Liten eller stiv kuling 15 av skiftende retning. Fra natt til onsdag sørvestlig periodevis sterk kuling 20 i D3. Fra onsdag morgen nordlig liten eller stiv kuling 15 i hele området, om kvelden frisk bris eller liten kuling 12. Sludd- og snøbyger, moderat eller dårlig sikt. Fare for moderat ising i C2. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

653.11 Oppdatert tirsdag 24. jan kl 11.11

Tekst-TV side 653 Side 653 Side 600 Side 891 Side 894

VÆR: FISKEBANKENE 24.1 11.11 11:11 E3 tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sør- eller sørvestlig stiv og periodevis sterk kuling 20. Natt til onsdag økende til sørvestlig opptil liten storm 22. Onsdag ettermiddag minking til sørvest liten eller stiv kuling 15, lengst sør periodevis sterk kuling 20. Regn, moderat eller dårlig sikt. Onsdag kveld dreining til nord- vestlig opptil liten kuling 12. Stort sett oppholdsvær og god sikt. F3 tirsdag kl 12 til og med onsdag: Sør vest stiv eller sterk kuling 20, periodevis liten storm 22. Regn, moderat eller dårlig sikt. 600 Alfabetisk sideoversikt 891-894

Tekst-TV

Gå til side
Gå til forrige/neste side

Nyheter og sport

TV og radio

Andre sider