Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 
Jula startet i Akershus

Skårer - en av vår julekirker

Ole Kr. Kvarme er biskop i Borg.
1. juledag preket han i Skårer kirke. Skårer kirke er en firkantet arbeidskirke bygd i 1978.

Publisert 18.12.2002 09:21. Oppdatert 02.01.2003 13:21.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Det var gudstjenester fra Skårer kirke i Lørenskog både julaften og 1. juledag.

Dermed var Skårer en av våre julekirker i år.

Sokneprest Ernst Modest Herdieckerhoff var med begge dager.

Begge gudstjenester ble samsendt med NRK1 - fjernsynet.

Julaften

var det familiegudstjeneste på ettermiddagen, og 1. juledag var det høytidsgudstjeneste til vanlig høymessetid.

På julaften preket sokneprest Ernst Modest Herdieckerhoff (til venstre), mens 1. juledag var det biskop Ole Kr. Kvarme som preket.

Julaften var teksten tradisjonelt hentet fra Luk. 2, 1-14. Da deltok Skåre kirkes barnekor.

Salmene julaften var hentet fra Norsk Salmebok på numrene 29, 52, 54 og 56.

Til slutt sang barnekoret "I den søte juletid".

Ved orglet satt kantor Knut Olav Uppstad (til høyre).

Vi hørte også en julefortelling ved Trine Noven.

1. juledag

preket altså biskop Ole Kr. Kvarme. Teksten var hentet fra Johs. 1, 1-5.

Mette Korsrud (til venstre) er ordfører i Lørenskog kommune. 1. juledag deltok hun med tekslesing i Skårer kirke.

Vi fikk også høre et kor fra minigheten, og det var kantor Ole Johannes Kosberg som satt ved orglet.

Arbeidskirke

Skårer kirke er en firkantet arbeidskirke. Den er bygd i 1978 i betong. Arkitekt er Aksel Frouth. Den har plass til 430 mennesker. Det er tre gallerier i kirka.

Altertavlen har tittelen "Korset" og er laget av Kirkelig kulturverksted i samarbeid med arkitekten. Kirkelig kulturverksted har også laget messehagler og alterduker til kirka.

Artikkelen er laget for nett av Helge Helgheim.

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no