Salmer til alle tider 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Salmer til alle tider
 
 
Glede i faste

Synger med Maria

En fast feiring av Maria budskapsdag over hele kristenheten fikk vi fra om lag år 700. Da var det den 25. mars som ble feiret. Da er det nemlig 9 måneder til jul.

Publisert 26.03.2004 10:06. Oppdatert 11.12.2004 13:14.
Av Helge Helgheim

Denne uka har vi Maria Budskapsdag. Egentlig hører den ikke hjemme nå i fastetiden hva angår tema og innhold. Den skiller seg totalt ut som den gledesdagen den er. Men den har en lang tradisjon i kirken, ja, helt siden ca. år 350.

En fast feiring av denne dagen over hele kristenheten finner vi likevel ikke før noe senere - ca. år 700. Da var det den 25. mars man feiret. Da er det nemlig 9 måneder til jul.

Fra reformasjonen ble det en annen vektlegging av dagen. Marias bebudelse ble tonet ned, og dagen ble mer en Kristus-fest. Vi finner dette tydelig i en gammel Mariavise fra 1500-tallet, der det står:

Maria, hun er en jomfru ren,
Gud ville sin miskunn vise,
hun fødte en sønn foruten mén,
ham skal vi love og prise.

I ”Salmer til alle tider” denne uka blir det både Maria og sønnen - og litt Josef også. Det blir gamle Mariaviser og salmer fra vår egen tid. Her legges det vekt på det som er sentralt denne søndagen - glede over det nye livet som spirer i Marias mage og et aldri så lite glimt framover. Det er ni måneder til jul, og vi vet hva som skjedde da.

”Gammel Mariavise”

Melodi: Folketone fra Thüringen - tekst: Thomas Beck.

Her stifter vi bekjentskap med en kvartet, Romokvartetten, som består av svenske sangere. De møtte hverandre tidlig på 90-tallet da de studerte ved Trøndelag Musikkonservatorium.

De har holdt kontakt etter endte studier og dokumenterer samarbeidet med denne CD-en som ble gitt ut i fjor.

”Julens stjärnor”. Romokvartetten. Tingshuset Musik. CMCD 007.

”Vi synger med Maria”

NOS 119.

Melodi: Harald Gullichsen, 1980 - tekst: Eyvind Skeie.

Denne salmen er skrevet av Eyvind Skeie som på en spesiell måte har klart å gripe tak i denne søndagens særpreg. Han har også skrevet salmen ”Alle kilder bryter frem i glede” som også er knyttet opp mot Maria Budskapsdag.

Det er viktige salmer som tar Maria på alvor samtidig som barnet hun fødte blir løftet fram. Her bruker vi innspillingen som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Det er Anne Vada som synger.

”Smak av himmel – spor av jord”. Diverse artister. GRCD 4164.

”Mari Moder”

Melodi: Henning Sommerro - tekst: Edvard Hoem.

I 1999 dro Henning Sommerro og Edvard Hoem sammen med musikere til Mexico, og resultatet ble ”Guds mor i Mexico”.

Men denne salmen fikk Hoem inspirasjon til å skrive langt inne i den norske fjellheimen, Rondane. Her finner han tegn på liv og glede og lar fantasien og poesien få fritt spillerom.

”Guds mor i Mexico”. Ingeborg Hungnes. Kirkelig Kulturverksted. FXCD 222.

”Josef”

Melodi: Georges Moustaki - Tekst: Rikard Wolff.

All oppmerksomhet er liksom rettet mot Maria denne søndagen. Men hva med Josef? Hvilke tanker gjorde han seg?

Lett kunne det neppe være. Denne enkle visen er et forsøk på å leve seg inn i Josefs følelser knyttet til dette at Maria skulle ha barn og at han ikke var faren. Sangen er å finne på en juleplate som Richard Wolff gav ut sammen med Kari Bremnes i 2001.

”Desemberbarn”. Kari Bremnes og Richard Wolff. Kirkelig Kulturverksted. FXCD 247.

”Himlen i min favn”

Melodi: Carola - Tekst: Erik Hillestad.

I lengre tid bar Carola på en melodi som søkte sin rette plass, men hun hadde en sterk følelse av at det skulle handle om Maria. Kanskje en vuggesang til Jesus. Hun fortalte dette til Erik Hillestad som skrev en tekst til denne vakre melodien.

Sammen reiste de til Betlehem, og for Carola ble det en stor opplevelse å synge denne sangen i den lille stingrotten der Maria vugget sitt barn for første gang.

”Jul i Betlehem”. Carola. Kirkelig kulturverksted. FXCD 218.

”Mariavise”

Melodi: Tore W. Aas - tekst: Hans Olav Mørk.

Dette må vel være en av de ferskeste Mariaviser. Den ble med i Oslo Gospel Choir’s salmeinnspilling i fjor, "Salmeskatt".

På mange måter er det likhetstrekk med sangen overfor. Her er det plass for undring og spørsmål og et stort ja til livet.

Her møter vi koret i fint samspill med solistene Elisabeth Ø. Widmer og Lars A. Fredriksen.

”Salmeskatt”. Oslo Gospel Choir. Kirkelig kulturverksted. FXCD 272.

”Kvifor meg”

Melodi: Russisk folketone - tekst: Geirr Lystrup.

Denne enkle Mariavisa er hentet fra ”Stjerna fra øst” som er en fri gjenfortelling av juleevangeliet.

Bibelhistorien er flyttet til det nordiske landskapet med taigaens tidløse snø og granskog.

Geirr Lystrup har latt seg inspirere av gamle Maria-legender og laget julesanger til russiske folketoner. CD-en ble utgitt i 2002.

”Stjerna fra øst”. Moskva Balalaika Quartet. Torunn Sævik. Geirr Lystrup. Kirkelig kulturverksted. FXCD 260.

”Ave Maria”

Franz Schubert.

Denne ”udødelige” hyllesten til Maria skapt av Franz Schubert favner i seg alle toner knyttet til Maria. Bedre avslutning på ukas hyllest til Maria kan vi ikke få.

Innspillingen er hentet fra Bodil Arnesens jule-CD som kom ut i 2001.

Produsenten heter Ragnar Bjerkrheim, og dette musikalske samarbeidet har vært vellykket tidligere også - med ”Velsigning” som Bodil Arnesen avslutter dette programmet med hver søndag.

”Det er jul”. Bodil Arnesen. Lynor 0118.

Forrige salmenøtt

Sist søndag skulle vi fram til en salme ved hjelp av følgende strofe: ”Himlen seg gleder med lovsang ny”.

Riktig svar er ”Påskemorgen slukker sorgen”. Denne gangen sendes salmekrus til:

Reidulf Hansen fra Oslo, Brita Balevik fra Balestrand og Magne Sørensen fra Grimstad.

Ny salmenøtt

Vi skal også denne gang fram til en påskesalme. I salmen finner vi strofen "men la kors og død og smerte". Er den hentet fra:

a. Naglet til et kors på jorden
b. Klippe du som brast for meg
c. O hode høyt forhånet

Vinn deg et salmekrus til påske!
Send inn svaret ved å klikke .

Men som vanlig kan du bruke kort eller brev, da til adressen:

Salmer til alle tider,
NRK P1,
7005 Trondheim.

Vi må ha svarene innen onsdag 31. mars.

Siste saker:

10 SISTE SALMER TIL ALLE TIDER

P1 banner 120

10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no