SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Sogndal fødde år 1800-1850

Omtalane er ordna etter fødselsår.

Publisert 15.05.2003 15:14. Oppdatert 26.01.2007 09:28.
Førre side:
· Kjende personar i Sogndal fødde før år 1800

Henrik Formann

(1800-1871) fødd på Lyse Kloster i Os ved Bergen, eigar av Stedje gard. Godseigar og fruktdyrkar.

Jonas Lund

(1801–1886) frå Farsund, busett på Kjørnes i Sogndal. Prokurator (sakførar).

Vilhelm Christian Magelsen

(1804-1876) busett i Sogndal. Prest og politikar. Prest i Davik 1828-1833, i Sogndal 1833-1842. Prost frå 1834. Frå 1842 prest i Vestre Toten. Magelsen vart første ordførar i Sogndal frå 1837 til 1839.

Fredrik Christian Juell

(1804-1881) frå Flatdal, busett i Sogndal og Aurland. Jurist og politikar.

Lars Westrem

(1805-1880) fødd på Stedje, busett på Kaupangerskogen. Jordeigar og landbrukspionér.

Nils Christian Irgens

(1811-1878) fødd i Sogndal, voks opp i Solvorn. Offiser og politikar.

Eirik Slinde

(1817-1897) frå Slinde. Bonde på Slinde og ein føregangsmann i fruktdyrkinga i Sogn. Han kjøpte frukttre på futegarden i Balestrand som han poda og foredla sjølv. Han reiste rundt i Sognebygdene og planta, poda og skar frukttre til folk heilt ut over til Kyrkjebø.

Hans Paludan Smith Schreuder

(1817-1882) fødd på Kjørnes i Sogndal som son til sakførar, seinare fut Otto Schreuder. Prest og misjonær.

Ludolf Johan Kramer Antonius Eide

(1821-1908) frå Hovland i Kaupanger, busett i Haugesund. Skipsreiar, handelsmann og politikar.

Jens Andreas Friis

(1821–1896). Professor og forfattar.

Ellend Eide

(1825-1904) frå Sogndal, busett i Holmedal. Amtsagronom og husmorskulestyrar. – Sjå Ellend Eide under Askvoll kommune.

Henrik Krohn

(1826-1879) frå Bergen, busett i Sogndal. Handelsmann, fabrikkeigar, målreisingsmann og forfattar.

Jens Peder Smidt Aarestrup

(1827-1893) frå Sogndal. Pianofabrikant og politikar. Utdanna seg som pianobyggjar i utlandet og vart pianofabrikant i Bergen. Vararepresentant til Stortinget frå Bergen 1871-1876, og fast representant 1877-1879.

Herman Andersson Hundere

(1827–1902) frå Sogndal, busett i Modum, Sande, Våle, Stavern og Oslo. Bonde og lekpredikant.

Hartvig Kaas Munthe Lund

(1832–1915) frå Sogndal, busett i Ålesund og Bergen. Jurist, byfogd og borgarmeister.

Nils Torbjørnson Ylvisaker

(1832-1877) frå Fardal, busett i Sogndal og USA. Lærar og misjonsmann.

Martin Luther Storm

(1836-1916) frå Arendal, voks opp i Trondheim og busett i Sogndal og Førde. Agronom og jordbruksskulestyrar.

Ludvig Munthe

(1841-1896) frå Munthe-garden i Årøy. Kunstmålar.

Henrik Mohn Dahl

(1844-1909) frå Bergen, oppvaksen frå 10-årsalderen i Innvik. Prest, folkehøgskulemann og politikar for Moderate Venstre/Høgre.

Jakob Liv Rosted Sverdrup

(1845-1899) frå Balestrand, busett i Leikanger, Sogndal og Bergen. Teolog, folkehøgskulestyrar, ordførar i Sogndal, stortingsmann og statsråd.

Johannes Torbjørnson Ylvisåker

(1845-1917) frå Fardal, busett i USA. Prest og professor i teologi.

Olaus Dahle

(1847-1939) Fødd i Romsdal, busett i Fjærland. Hotelleigar.

Bolette C. Pavels Larsen

(1847-1904) frå Kjørnes, busett i Bergen. Forfattar.

Melchior Falk Gjertsen

(1847-1913) fødd i Kaupanger, utvandra til Minnesota, USA. Prest, skuledirektør og forfattar.

Anders J. Berdal

(1848-1940) frå Fjærland. Utvandra saman med familien i 1856.

Nils Hansson Lerum

(1849-1929) frå Sørheim, busett i Sogndal. Handelsmann og industribyggjar.

William Cecil Slingsby

(1849-1929) - engelsk skribent og fjellklatrarpionér.

Nils Landmark Lem

(1849-1921) fødd i Førde, busett i Sogndal. Lensmann og forretningsmann.

Neste side:
· Kjende personar i Sogndal fødde år 1850-1900
Hovudside:
· Kjende personar i Sogndal


MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no