SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Vik:

Post i Vik


Publisert 08.02.2007 08:15. Oppdatert 23.04.2007 08:40.

Vik med postadresse ”Flesche”

Vik fekk postopneri i 1844 med eige stempel ”Viig i Sogn” etter at Vik formannskap i 1839 sende sin første søknad om å få postopneri til bygda.

Fresvik

fekk postopneri i 1872 med poststempel ”Fresvig” og med landhandlar P. Ylvisaker som første styrar. Sidan 1889 har poststempelet vore ”Fresvik”. I 1973 vart det underpostkontor, frå 1977 postkontor C, og kontoret var lagt ned i 1997.

Feios

fekk postopneri i 1876 med landhandlar og dampskipsekspeditør Christen I. Offerdahl som første styrar. I 1974 fekk det status som postkontor C, og det vart
lagt ned i 1997.
Feios i 1906. Foto: Vik lokalhistoriske arkiv

Vangsnes

fekk postopneri i 1877 med kyrkjesongar Olaus O. Dahle som første styrar. Fram til 1889 vart postadressa skriven ”Vangsnæs”. I 1973 fekk Vangsnes status som underpostkontor, og postkontor C i 1977. Postkontoret vart lagt ned i 1997.

Arnafjord

fekk postopneri i 1879 med dampskipsekspeditør Ole Larsen Hellen som første styrar. Fram til 1921 var namnet Arnefjord. I 1973 fekk det status som underpostkontor og i 1977 postkontor C, før det vart lagt ned i 1978 og innordna under Vik.

Sylvarnes

fekk postopneri i 1890. Det vart avløyst i 1972 av eit brevhus som vart lagt ned i 1974 og innordna under Vik.

Framfjorden

fekk postopneri i 1909 med lærar B. Straume som første styrar. Det fekk status som underpostkontor i 1973, og vart lagt ned i 1977.

Indrefjorden

fekk brevhus i 1926. Det fekk status som postopneri i 1958 og underpostkontor i 1973. Kontoret vart lagt ned i 1977 og innordna under Vik.

Finnafjord

(Finden) fekk såkalla brevhus II i 1938 med gardsarbeidar Lars L. Finden som styrar. Brevhuset vart lagt ned i 1974 og postadressa vart deretter Vik i Sogn.

Vetlesand

fekk brevhus II i 1957. Det vart lagt ned i 1974 og innordna under Vik.

Vikafjell

fekk eit såkalla brevhus II i 1961. Dette var eit sesongbrevhus som var ope frå 15. mai til ut august. Det vart lagt ned i 1974.

MEIR OM VIK 
Vik kommune

 
Aviser og media i Vik
Historia i Vik
Hotell og gjestgjevarar i Vik
Industri og næring i Vik
Kjende personar i Vik
Kommunehistoria i Vik
Krigshistoria i Vik
Kriminal- og rovdyrsoger frå Vik
Kyrkjer i Vik
Landhandlar i Vik
Meierihistoria i Vik
Samferdsle i Vik
Skular i Vik
Verd å sjå i Vik

 
Lyd frå Vik
Video frå Vik
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no