SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Gloppen:

Hestenesøyra og Hyefjorden

Hestenesøyra. (Foto: NRK)
Hestenesøyra. (Foto: NRK)
Frå tidleg på 1700-talet var det handels- og gjestgjevarstad på Hestenesøyra, og her var sagbruk. Daniel Didrik Müller frå Bergen dreiv handel frå 1712. Arne Larsson frå Hyen dreiv handel frå 1845, og etter nokre eigarskifte, tok Gloppen Spare- og Forbrugsforening over butikken i 1880. I 1866 kom Ivar Øvregaard frå Lærdal og vart postopnar og damskipsekspeditør.

Publisert 27.02.2002 12:05. Oppdatert 07.03.2002 15:23.

Jektene

På Hestenesøyra var det fleire jekter, og sjømannstradisjonen frå jektetida gjorde at mange frå bygda seinare har arbeidd i Fylkesbaatane. Ein av dei mest kjende jekteskipperane var Ola Mattiasson Hestenes, som òg åtte fleire motorbåtar, og m.a. dreiv fiske ved Grønland i 1925.

Messingindustrien på Hestenesøyra


Gardane og skulen

På Hestenesøyra og gardane kring Hyefjorden var det vanleg i gamal tid å feire jule-gjestebod i to-tre dagar – med overnatting i gjestebodsgarden. Dei to einbølte gardane Kleppenes og Osmundsnes hadde eige ungdomslag - ”Samhald” - som skipa til julefestar og jonsokfestar. Laget vart oppløyst i 1930. Dei to grendene Osmundsnes og Kleppenes hadde omgangsskule heilt fram til 1928. Skulen heldt til tre-fire år på kvar gard, og garden måtte i den tida huse læraren.

Snøras

Osmundnes har fleire gonger vore råka av snøfonner, sist i 1970 då ei løe med fleire krøter vart sopt på sjøen. Etter dette vart bruket fråflytta.

Veg og ferje

Kleppenes og Osmundsnes fekk vegsamband i 1976. Vegen Hyen-Hestenesøyra var fullført 1989. Samstundes stogga også ferga til Hyen å gå, og særleg råka vart gardane i Skjerdal på vestsida av fjorden. Her vart det i 1986 bygd eit stort settefiskanlegg – Skjerdal Fisk.

MEIR OM GLOPPEN 
Gloppen kommune

 
Aviser og media i Gloppen
Historia i Gloppen
Industri og næring i Gloppen
Kjende personar i Gloppen
Kommunehistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gloppen
Kyrkjer i Gloppen
Samferdsle i Gloppen
Skular i Gloppen
Verd å sjå i Gloppen

 
Lyd frå Gloppen
Video frå Gloppen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no